• POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

    •  

     Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym określają następujące przepisy: 

     • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431).
     • Uchwała Nr XXIV.228.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki.
     • Zarządzenie Nr 7.2024 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gminy Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2024/2025.

      

     Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym na rok szkolny 2024/2025

      

      

     Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym na rok szkolny 2024/2025 

      

     Wnioski z załącznikami można składać od 27 lutego do 12 marca wyłącznie w sekretariacie szkoły

      

     DRUKI DO POBRANIA

      

     PRZEDSZKOLE:

     OŚWIADCZENIA:

     SZKOŁA PODSTAWOWA

     UCZNIOWIE Z OBWODU SZKOŁY

     UCZNIOWIE SPOZA OBWODU SZKOŁY