• Wizja szkoły

    •  

     Cielechowizna, 18.02.2010

     Wizja szkoły


          Nasza szkoła uznaje za najważniejsze wartości prawdę, szacunek, odpowiedzialność, tolerancję i bezpieczeństwo. Wyrazem tego w minionych latach była praca, jaką uczniowie, rodzice i nauczyciele wykonali wspólnie w działaniach związanych z nadaniem imienia Karola Wojtyły obu szkołom wchodzącym w skład Zespołu oraz podczas wdrażania zmian w programie wychowawczym.

          W najbliższych latach chcielibyśmy by nasza szkoła szczególnie dbała o:

     • bezpieczeństwo wychowanków i kształtowanie poczucia postawy odpowiedzialności za siebie i innych uczniów,
     • rozwój postaw tolerancji i szacunku wobec innych,
     • poszukiwanie prawdy w życiu i aspekcie poznawczym,
     • rozwój umiejętności uczenia się samodzielności i odpowiedzialności za podjęte decyzje.


          Do określenia mocnych stron będących bazą do dalszego rozwoju oraz czynników hamujących nasz rozwój posłużyliśmy się uproszczoną analizą SWOT. Dokonana analiza ma decydujący wpływ na określone w programie strategiczne cele przyjęte do realizacji w nadchodzących latach.

          Realizacja programu uwzględnia wszystkie obszary działania szkoły oraz odrębność i specyfikę wszystkich etapów edukacyjnych w obrębie Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej.

          Chcielibyśmy by program rozwoju był odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz uwzględniał interesy współpracujących ze szkołą instytucji i organizacji. W procesie tworzenia programu zaplanowano bezpośredni udział przedstawicieli całej społeczności szkoły oraz uwzględniono Strategię Rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki.

     Piotr Matzanke
     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie