• Kreatywna Szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki

    • „Szkiełko i oko – przyrodniczo/biologiczne laboratorium”

     Z przykrością informuję, że zawieszamy do odwołania zajęcia „Szkiełko i oko – przyrodniczo/biologiczne laboratorium”. O wznowieniu zajęć będziemy informowac jak tylko możliwa będzie ich dalsza realizacja.

     Zakończyliśmy zajęcia "Muzyka i scena" 

     realizowane w ramach projektu "Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki". Zajęcia zwieńczył spektakl przygotowany przez jego uczestników, w reżyserii prowadzącej zajecia Pani Ewy Olszewskiej pt. "Królewna Śnieżka - historia napisana na nowo". Relacja wideo będzie nibeawem dostępna na naszej szkolnej stronie. Całem zespołowi serdecznie gratulujemy udanego występu!

     Szanowni Państwo.

     W związku z ograniczeniami w funkcjoniowaniu szkół od 26.10.2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uznała za możliwą realizację zajęć w ramach projektu "Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki" w formie zdalnej. Następujące zajęcia projektowe odbywać się mogą na platformie Teams:

      Speaking English – Practical Conversation”

     „Matematyka – królowa nauk”

     „Fascynujący wszechświat – laboratorium fizyczno-astronomiczne”

     Uczestnictwo w zajęciach w formie zdalnej wymaga zgody beneficjenta, dlatego proszę o przesłanie nauczycielom prowadzącym zajęcia, poprzez dziennik elektroniczny zgody następującej treści:

     W związku z uczestnictwem mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) w zajęciach realizowanych w ramach projektu "Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki" wyrażam zgodę na zmianę formy realizacji zajęć na zdalną oraz potwierdzam chęć i możliwość uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych w takiej formie. 

     Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

      

      

     Wznawiamy realizację projektu „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki”

     Jako pierwsze, już w najbliższą sobotę 12.09.2020 rozpoczną się zajęcia z robotyki.  Poniżej harmonogramy  dla każdej grup. Przypominam, że w tym roku dzieci pracują w następujących zespołach:

     R1     – uczniowie klasy 2

     R2A  – Uczniowie klasy 3 pierwsza połówka

     R2B  – Uczniowie klasy 3 druga połówka  

     R3    – Uczniowie klasy 4

     R45  – Uczniowie klasy 5 i 6

     R56  – Uczniowie klasy  6 i 7 oraz jedna osoba z klasy 8

     (Listy uczestników grup nie uległy zmianie)

     HARMONOGRAMY ZAJĘĆ Z ROBOTYKI 2020-21

     R1     – R1.docx

     R2A  – R2A.docx

     R2B  – R2B.docx

     R3    – R3.docx

     R45  – R45.docx

     R56  - R56.docx

      

     Szanowni Państwo,

     W związku z zawieszeneim zajeć z powodu zagrożenia epidemicznego, realizacja projektu "Kreatywna Szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki" została przerwana. Wznowienie zajeć planowane jest dopiero w nowym roku szkolnym.

      

     „Kreatywna Szkoła… .”

     Szanowni Państwo,

     Informuję,  że zostały przygotowane indywidualne umowy na realizację zajęć w ramach projektu „Kreatywna szkoła…”.  W celu podpisania umów proszę o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły do dnia 28.02.2020.

      

     „Kreatywna Szkoła… .”

     Zajęcia laboratorium fizycznego w najbliższy piątek 28.02.2020 odwołane!

      

     „Kreatywna Szkoła… .”

     W dniu dzisiejszym 24.02.2020 rozpoczynają się zajęcia z języka angielskiego.

     Speaking English – Practical Conversation”

     Prowadzący: Małgorzata Wyszogrodzka

     Terminy zajęć: Poniedziałek od 15:30

     Ilość grup: 1

     Bardzo proszę osoby, które zadeklarowały chęć udziału o zgłaszanie się do Pani Małgorzaty Wyszogrodzkiej celem potwierdzenia udziału w zajęciach.

      

     Harmonogram zajęć z robotyki dla poszczególnych grup.

      

     Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć z robotyki dla poczególnych grup na II semestr.
     6 lutego uczniowie otrzymali swój harmonogram w wersji papierowej zgodnie z przydziałem do grupy
     natomiast Państwo dostali komunikat za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

      

      

      

     Grupy na zajęcia z robotyki i harmonogram zajęć.

      

     Informujemy, że zakończono nabór do programu "Kreatywna Szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki". W związku dużym zainteresowanie zajęciami z robotyki utworzono dodatkowe grupy zajęciowe i zmieniono dotychczasowe, które otrzymały robocze nazwy:

     • R1     – uczniowie klasy 1
     • R2A  – Uczniowie klasy 2 pierwsza połówka
     • R2B  – Uczniowie klasy 2 druga połówka  
     • R3    – Uczniowie klasy 3
     • R45  – Uczniowie klasy 4 i 5
     • R56  – Uczniowie klasy  5 i 6 oraz jedna osoba z 7

     Przy doborze grup kierowaliśmy się wiekiem dzieci, uwzględniliśmy udział rodzeństwa i kilka innych zgłoszony próśb. W dzienniku elektronicznym, do końca dzisiejszego dnia przekażemy zainteresowanym przydział do poszczególnych grup.

     • W najbliższą sobotę pracują grupy: R3 – na 9:00, R45 na 11:30, R56 na 14:00.  
     • W kolejną sobotę  grupy: R1 na 9:00, R2A na 11:30, R2B na 14:00.

     Na najbliższych zajęciach uczniowie powinni otrzymać harmonogramy wszystkich zajęć z robotyki dla każdej z grup.

      

      

     „Kreatywna szkoła ….”  - aktualności

      

     „Świat robotów – laboratorium”

     Informujemy, że rozpoczęto dodatkową rekrutacja na zajęcia z robotyki w ramach projektu Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki. W przypadku większej ilości chętnych jest możliwa tworzenia dodatkowych grup poza, trzema które już rozpoczęły swoje zajęcia. Zajęcia z robotyki odbywać się będą wyłącznie w soboty w trzech turach. 9:00 - 11:20, 11:30 -13:50, 14:00-16:20.

      „Matematyka – królowa nauk”

     W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami „Matematyka – królowa nauk” prowadzonymi przez Panią Hannę Jędrasik, utworzona zostanie dodatkowa grupa uczniów klas 4-6. O przydziale uczniów do poszczególnych grup zadecyduje prowadząca zajęcia. Terminy zajęć dla drugiej grupy również ustali prowadząca zajęcia Panią Hanna Jędrasik. Do tego czasu proszę o stawianie się na zajęcia w wyznaczonym terminie (tj. Środa 14:35 - 15:20)

     „Muzyka i scena”

     Zajęcia „Muzyka i scena” rozpoczęły się zgodnie planem.

      „Szkiełko i oko – przyrodniczo/biologiczne laboratorium”

     Zajęcia „Szkiełko i oko – przyrodniczo/biologiczne laboratorium” rozpoczęły się zgodnie planem.

     „Fascynujący wszechświat – laboratorium fizyczno-astronomiczne”

     Zajęcia „Fascynujący wszechświat – laboratorium fizyczno-astronomiczne” rozpoczęły się zgodnie planem.

     „Speaking English – Practical Conversation”

     Zajęcia z języka angielskiego rozpoczną się dopiero po wyłonieniu w postępowaniu przetargowym realizatora zajęć.

     Wszystkich uczniów, którzy zgłosili się do projektu prosimy o stawianie się na wybranych zajęciach, kontakt z prowadzącymi w celu weryfikacji list uczestników!

      

     Szanowni Państwo

     Rozpoczynamy nabór uczniów na zajęcia realizowane w ramach projektu „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki”, który trwał będzie do 2021 roku.

     W ramach realizacji projektu przewidziano możliwość bezpłatnego udziału uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie, w następujących zajęciach rozwijających zainteresowania.

      

     1. Przedmiot: „Matematyka – królowa nauk”

     Prowadzący: Hanna Jędrasik

     Terminy zajęć: Środa 14:35 - 15:20

     Ilość grup: 1 (Możliwe jest utworzenie dodatkowej grupy w kolejnym terminie, jeśli będzie duża liczba chętnych)

     Opis: Zajęcia będą prowadzone w atrakcyjnej formie z wykorzystaniem metody eksperymentalnej, pomocy dydaktycznych, gier planszowych oraz programów i sprzętu TIK. Zajęcia będą prowadzone w dwóch segmentach: wyrównawczym – (zajęcia wyrównają braki w wiadomościach i umiejętnościach matematycznych uczniów będące przyczyną trudności szkolnych) i rozwijającym uzdolnienia / zainteresowania matematyczne - (zajęcia rozbudzą i rozwiną zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności matematyczne uczniów oraz stworzą warunki do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego ucznia) natomiast wsparcie zajęć matematycznych w zakresie nauczania eksperymentalnego będzie budować potencjał intelektualny, a także przeciwdziałać nierównościom w edukacji, m.in. przez tworzenie możliwości nauczania przez eksperymenty.

      

     1. Przedmiot: „Szkiełko i oko – przyrodniczo/biologiczne laboratorium”

     Prowadzący: Hanna Jackiewicz

     Terminy zajęć: Czwartek 15:30 - 16:15

     Ilość grup: 1

     Opis: Interdyscyplinarne zajęcia prowadzone będą metodą eksperymentalną, z wykorzystaniem wyposażenia pracowni przyrodniczej zakupionego w ramach projektu (wykonywanie doświadczeń, prowadzenie obserwacji i projektów badawczych). Zajęcia będą prowadzone w dwóch segmentach: wyrównawczym i rozwijającym uzdolnienia/zainteresowania.

      

     1. Przedmiot: „Fascynujący wszechświat – laboratorium fizyczno-astronomiczne”

     Prowadzący: Małgorzata Matzanke

     Terminy zajęć: Piątek 15:30 -16:15

     Ilość grup: 1

     Opis: Zajęcia prowadzone będą metodą eksperymentalną wyjaśniającą prawa fizyki rządzące w przyrodzie/kosmosie zarówno w skali mikro jak i makro, połączone z prowadzeniem obserwacji astronomicznych przez teleskop i wykorzystującą techniki multimedialne. Zajęcia będą prowadzone w 2 segmentach: wyrównawczym i rozwijającym uzdolnienia/zainteresowania.

      

     1. Przedmiot: „Świat robotów – laboratorium”

     Prowadzący: Firma zewnętrzna

     Terminy zajęć: Soboty od godz.9:00-12:00

     Ilość grup: 3

     Opis: Zajęcia są doskonałą szansą na naukę nowych umiejętności oraz poznawanie podstaw zagadnień związanych ze współczesną techniką, automatyką, informatyką, cybernetyką i elektroniką, co wpływa na szybsze przyswajanie programu szkolnego. Poprzez aktywny udział w zajęciach Uczniowie zrozumieją świat przedmiotów ścisłych oraz utrwalą praktyczne zasady, zagadnienia – reguły, wzory, funkcje i zależności z fizyki, matematyki, informatyki, techniki, mechaniki i elektroniki, jako ciekawe i pożyteczne, mające wszechstronne zastosowanie, ponadto na zajęcia z robotyki Uczniowie poznają podstawowe słowa języka technicznego po angielsku. Zajęcia z robotyki wpływają na motorykę rąk; uczą twórczego, logicznego i przestrzennego myślenia; trenują pamięć; uczą otwartości i odblokowują Uczniów nieśmiałych; wyciszają i niwelują napięcia układu nerwowego; uczą pracy w zespole i cieszenia się z sukcesu innych jak również wspomagają ćwiczenia zalecane przy dysleksji i dysgrafii. Podczas zajęć z robotyki Uczniowie projektują, konstruują od podstaw własne roboty i uczą się ich programowania tak, aby zbudowane przez nich roboty wykonywały określone zadania lub rozwiązywały dany problem. Zajęcia z robotyki uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikające z tego tytułu zagrożenia.

      

     1. Przedmiot: „Speaking English – Practical Conversation”

     Prowadzący: Barbara Gomulska

     Terminy zajęć: Poniedziałek 15:30 - 16:15

     Ilość grup: 1

     Opis: Zajęcia językowe – zajęcia doskonalące umiejętność komunikowania się w języku obcym. Trening konwersacji pod kierunkiem nauczycieli prowadzony w atrakcyjnej formie i przyjaznej atmosferze pozwoli na przełamanie bariery psychologicznej posługiwania się językiem obcym, poprawi umiejętność rozumienia i prawidłowej wymowy.

      

     1. Przedmiot: „Muzyka i scena”

     Prowadzący: Ewa Olszewska

     Terminy zajęć: Poniedziałek 16:30 -17:30

     Ilość grup: 1

     Opis: Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne będą służyć ogólnemu rozwojowi uczniów: intelektualnemu, emocjonalnemu, fizycznemu i estetycznemu, możliwości integracji muzyki są nieograniczone. Muzyka oddziałuje w sposób wielostronny, zarówno na sferę poznawczą, jak i emocjonalną, ma, więc wkład w wyostrzonym poznawaniu świata zewnętrznego, wpływa na rozwój myślenia (porównywanie, abstrahowanie, uogólnianie), ułatwia proces zdobywania i pogłębiania wiedzy o świecie. Obcowanie z muzyką, jej percepcja, wykonywanie i tworzenie wpływa na umiejętność operowania strukturami w sposób logiczny.

      

     UWAGA

     • Projekt dotyczy uczniów klas 4-8. (W przypadku zajęć z robotyki możliwy jest udział dzieci z klasy 3 po zebraniu się 10 osobowej grupy chętnych z tej samej klasy.)
     • Nauczyciele prowadzący, po stworzeniu grup opracują szczegółowe plany i harmonogramy zajęć.
     • W związku z dużą ilością godzin do zrealizowania w bieżącym roku szkolnym przewidujemy, że część zajęć może odbyć się w dodatkowych terminach.
     • Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w sekretariacie szkoły. Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się dokumentami i zamieszczonymi na stronie szkoły wzorami wypełnienia formularza zgłoszenia do projektu i oświadczenia uczestnika projektu. Dostarczone regulaminy i broszura informacyjna pozostają w domu. Wypełnione dokumenty formularz zgłoszenia do projektu i oświadczenie uczestnika projektu należy złożyć w sekretariacie szkoły do 07.01.2020.

      

     WZOR_FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_DO_PROJEKTU.pdf

     WZOR_OSWIADCZENIE_UCZESTNIKA_PROJEKTU.pdf