• DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW 2023/2024
    • DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW 2023/2024

    • 20.10.2023 13:29
    • Szanowni Państwo

     Rada Rodziców wybrała ofertę ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. W tym roku polisę wystawiła firma TUZ (kontynuacja z poprzedniego roku szkolnego). Dzieci są objęte ochroną ubezpieczeniową od 14.09.2023, dzięki czemu zachowana jest ciągłość ubezpieczenia.
     Rada rodziców wybrała dwa warianty przygotowane przez ubezpieczyciela:
     • wariant 2 - 40zł
     • wariant 5 - 60zł

     Ogólne warunki ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia w obu wariantach:
     OWU_Bezpieczna_Nauka__.pdf
     Zakres_Ubezpieczenia_Wariant_2_-_40_zl.pdf
     Zakres_Ubezpieczenia_Wariant_5_-_60_zl.pdf


     Ważne!
     Każdy z państwa podejmuje osobiście decyzję, który wariant wybierze.

     Ubezpieczenie jest dobrowolne.

     Składkę można opłacić do 20.10.2023r. u wychowawcy.

     Podtrzymujemy stanowisko, że ze względu na niską wysokość świadczenia należy to rozwiązanie traktować, jako podstawowe zabezpieczenie. Zachęcamy do doubezpieczania dzieci we własnym zakresie adekwatnie do swoich możliwości finansowych.

     Z poważaniem,
     Rada Rodziców
    • więcej
    • UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!!!!
    • UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!!!!

    • 15.09.2023 16:02
    • https://www.minskmazowiecki.pl/2580,vii-ix?tresc=10585
      

     KOMUNUKAT NR 5 z dnia 15 września 2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zamienie

     Komunikat Nr 01/2023 z dnia 15.09.2023 roku

     Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

     w Mińsku Mazowieckim

     w sprawie jakości wody z wodociągu SUW Zamienie

      

     Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim informuje, że w związku z komunikatami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim od dnia 15.09.2023 roku (piątek) do odwołania woda z wodociągu zasilanego przez SUW Zamienie w miejscowościach Zamienie, Gliniak – bez ulicy Granicznej, Cielechowizna, Chochół, Grabina, Gamratka, Józefów, Kluki, Grębiszew, Wólka Iłówiecka, Iłówiec, Podrudzie, Prusy, Tartak, Maliszew nie nadaje się do spożycia. Prosimy o zastosowanie się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim.

     Jednocześnie ponownie informujemy, że na terenie SUW Zamienie trwa modernizacja obiektu celem wprowadzenia nowej technologii uzdatniania wody.

     Obecnie trwają prace dotyczące dezynfekcji wody podchlorynem sodu celem doprowadzenia wody do norm określonych dla parametrów mikrobiologicznej. W celach prewencyjnych woda będzie poddawana dezynfekcji przez cały okres prac na technologii uzdatniania wody SUW Zamienie.

     Próby wody do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych zostały pobrane w dniu 15.09.2023 r. Wyniki powinniśmy poznać najwcześniej 18 września 2023 r. Jeśli wyniki badań wody będą zgodne z normami dla parametrów mikrobiologicznych Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim będzie podejmował decyzje o odwołaniu zakazu.    

     Punkty zastępczego poboru wody do celów spożywczych przez ludzi zostaną uruchomione w sołectwie u Sołtysów według wykazu w dniu 15.09.2023 r. od godziny 18.00 – wodę do spożycia będzie można pobrać w butelkach i workach.   

     Prosimy śledzić stronę internetową Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim ww.gzgk.pl   oraz Gminy Mińsk Mazowiecki www.minskmazowiecki.pl  gdzie będziemy publikować kolejne komunikaty w sprawie jakości wody z wodociągu SUW Zamienie.

     Komunikaty zostaną również rozwieszone na tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie, którego mieszkańcy zaopatrywani są w wodę z SUW Zamienie.

     Kierownik Gminnego Zakładu

     Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

     Małgorzata Komuda-Ołowska  

      

    • więcej
    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

    • 30.08.2023 16:37
    • Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 dnia 4 września 2023 roku:

     08:00 - Msza Św. w Kościele Parafialnym w Hucie Mińskiej
     09:15 - Inauguracja Roku Szkolnego w szkolnej sali gimnastycznej.
     Po uroczystościach uczniowie udadzą się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.

     Wnioski o przyjęcie na świetlicę dla uczniów klas I-III będzie można pobrać ze świetlicy.

     Ciepły posiłek w szkole będzie dostępny od 05 września. 
     Informacja dotycząca zamawiania posiłku:

     KLIK

     Informacje o dowozie uczniów przekażemy w oddzielnym komunikacie.

    • więcej
    • CIEPŁY POSIŁEK W SZKOLE OD 5 WRZEŚNIA
    • CIEPŁY POSIŁEK W SZKOLE OD 5 WRZEŚNIA

    • 30.08.2023 15:17
    • Szanowni Państwo
     W związku ze zmianą firmy cateringowej obsługującej naszą szkołę, zmienia się również system zamówień. 
     Przedstawiam instrukcję rejestracji w aplikacji "startedu" oraz zamawiania posiłków dla dzieci szkolnych.
     Proszę rejestrować konta, wprowadzać dane dzieci i zamawiać posiłki od 5 września.
     W razie problemów prosimy kontaktować się z przedstawicielką firmy cateringowej Panią Małgorzatą Wojtkowską tel. 577 595 729
     UWAGA!
     Poniższa instrukcja dotyczy wyłącznie dzieci szkolnych.
     Dzieci przedszkolne rejestrujemy z linku zamieszczonego w instrukcji dla dzieci przedszkolnych.
     W sytuacji gdy macie Państwo dziecko w szkole i w przedszkolu oba konta powiążą się automatycznie gdy użyjecie Państwo tych samych danych do logowania/rejestracji.
     INSTRUKCJA WRAZ Z LINKIEM DO REJESTRACJI:
     Instrukcja_dla_rodzica_-_SP_HUTA_MINSKA_SZKOLA_.pdf

     Proszę o przekazywanie informacji innym rodzicom tak, aby dotarła jak najszybciej do wszystkich zainteresowanych.

      
    • więcej
    • ZWROT ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W APLIKACJI ZAMOWPOSILEK.PL
    • ZWROT ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W APLIKACJI ZAMOWPOSILEK.PL

    • 30.08.2023 15:01
    • Szanowni Państwo,
     W związku ze zmianą firmy cateringowej obsługującej naszą szkołę, zmienia się również system zamówień. 
     Środki zgromadzone na Państwa kontach w aplikacji "zamówposiłek.pl" zostaną zwrócone. W tym celu należy napisać maila na adres: biuro@obidydlaprzedszkoli.pl . W treści maila podać: imię i nazwisko dziecka, szkołę, grupę, kwotę do zwrotu oraz numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków.
    • więcej