• Erasmus+ w Hucie Mińskiej czyli słów kilka o tym, jak to się zaczęło.


    • Myśli o Erasmusie przychodziły do nas czasem i tak szybko jak się pojawiały, tak też znikały. Jak wiadomo, każdy słyszał o projektach i korzyściach jakie płynął z ich realizowania, ale wiedzy mieliśmy niewiele. Impulsem do napisania naszego projektu było zorganizowane przez dyrektora spotkanie z nauczycielami i dyrekcją ze Szkoły Podstawowej w Stojadłach, którzy realizowali swój projekt w ramach POWER. Wszyscy z zaciekawieniem wysłuchaliśmy ich relacji z przebiegu projektu, wyjazdów oraz pozytywnych rezultatów przeprowadzonego projektu. Zmotywowani do działania podjęliśmy decyzję, że spróbujemy własnych sił w programie Erasmus+.

     Na początku 2020 roku powołaliśmy więc zespół, którego zadaniem było napisać projekt i to nie byle jaki! Taki, który zostanie zakwalifikowany przez Komisję Europejską do realizacji. Jak już wiadomo, doświadczenia w tej kwestii nie mieliśmy żadnego, skorzystaliśmy więc z możliwości uczestnictwa w specjalnym szkoleniu oraz w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+, gdzie zdobyłyśmy wiedzę, która pomogła nam w procesie tworzenia projektu. Po przeanalizowaniu korzyści i strat, jakie mogliśmy ponieść podjęliśmy się napisania projektu.

                 

     Wiele godzin spędzonych na analizowaniu potrzeb szkoły, określaniu celów projektu oraz spodziewanych rezultatów, stworzenie Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Program Erasmus+ z założenia ma wymiar międzynarodowy, umożliwia zagraniczne mobilności - wyjazdy w celach edukacyjnych kadry szkolnej oraz wspiera budowę miedzynarodowej wspołpracy szkół. Pierwszym krokiem jaki podjęłyśmy było nawiązanie kontaktu ze szkołami zagranicznymi o podobnym profilu. Bardzo szybko udało nam się pozyskać szkoły partnerskie z Włoch i Hiszpanii do realizacji naszego projektu, który zatytuowałyśmy "Mała szkoła w świecie wielkich możliwości". Następnie kompletowanie dokumentacji aż w końcu wniosek był gotowy do wysłania. Pozostało już tylko czekać.

     Pod koniec czerwca 2020, ku naszej ogromnej radości, okazało się, że nasz pierwszy projekt został zakwalifikowany do realizacji i to na wysokiej pozycji w liście rankingowej.

     Niestety nasz pierwszy projekt jest realizowany w bardzo trudnym, nieprzewidywalnym czasie - czasie pandemii. Dlatego pierwszy rok projektu minął nam na nauczaniu zdalnym, które kosztowało wszystkich ogrom czasu i wysiłku. Startujemy więc teraz, mając nadzieję na kreatywną realizację projektu. Liczymy, że panująca sytuacja umożliwi nam udział w zaplanowanych działaniach i mobilnościach.