• Rada Rodziców

    •  

      

     Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej

      

     kontakt:  rr@sphuta.edu.pl

      

     Numer konta: 93 1240 2702 1111 0010 9348 6874