• Imprint

  • This website is operated by the school Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie on the EduPage content management system (www.edupage.org). The technical operator of the server of this website is the company aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Information about the website operator:

   • Nazwa szkoły
   • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie
   • E-mail szkoły
   • sekretariat@sphuta.edu.pl
   • Telefon
   • 25 758 49 78
   • Adres szkoły
   • Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
    Poland
   • Godziny pracy sekretariatu
   • Godziny pracy sekretariatu: 7:00 - 15:00
   • Wnioski i skargi
   • W sprawie skarg i wniosków dyrektor szkoły zaprasza osobiście w czwartki w godzinach 13:00 - 15:00