• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Konstytucji 3 Maja 16, Mińsk Mazowiecki  25 756-40-05
 • Sąd Rejonowy i Prokuratura, ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki  tel. 25 756-49-70
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3 Maja 16, Mińsk Mazowiecki  tel. 25 759-27-77, 25 759-27-78
 • Poradnia Uzależnień, ul. Kościuszki 9, Mińsk Mazowiecki  tel. 25 758-42-46 w. 235
 • Poradnia Odwykowa, ul. Kościuszki 9, Mińsk Mazowiecki  tel. 25 758-42-46 w. 421
 • Komenda Powiatowa Policji, ul. Wyszyńskiego 15/17, Mińsk Mazowiecki  tel.997, 25 759-72-00
 • Policyjny Telefon Zaufania – 758-88-77
 • Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 0 800 12 12 12 (w godzinach 8:15-20:00)
 •  Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – Fundacja Dzieci Niczyje – 116-111 (linia bezpłatna)
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Mińsk Mazowiecki ul. Kościelna  25 Mińsk Mazowiecki  7563206
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Mińsk Mazowiecki 25 7582224
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mińsk Mazowiecki 25 7581932
 • Mińskie Centrum Profilaktyki ul. Tuwima 1 Mińsk Mazowiecki 25 7580252