• DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW 2023/2024
     • DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW 2023/2024

     • Szanowni Państwo

      Rada Rodziców wybrała ofertę ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. W tym roku polisę wystawiła firma TUZ (kontynuacja z poprzedniego roku szkolnego). Dzieci są objęte ochroną ubezpieczeniową od 14.09.2023, dzięki czemu zachowana jest ciągłość ubezpieczenia.
      Rada rodziców wybrała dwa warianty przygotowane przez ubezpieczyciela:
      • wariant 2 - 40zł
      • wariant 5 - 60zł

      Ogólne warunki ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia w obu wariantach:
      OWU_Bezpieczna_Nauka__.pdf
      Zakres_Ubezpieczenia_Wariant_2_-_40_zl.pdf
      Zakres_Ubezpieczenia_Wariant_5_-_60_zl.pdf


      Ważne!
      Każdy z państwa podejmuje osobiście decyzję, który wariant wybierze.

      Ubezpieczenie jest dobrowolne.

      Składkę można opłacić do 20.10.2023r. u wychowawcy.

      Podtrzymujemy stanowisko, że ze względu na niską wysokość świadczenia należy to rozwiązanie traktować, jako podstawowe zabezpieczenie. Zachęcamy do doubezpieczania dzieci we własnym zakresie adekwatnie do swoich możliwości finansowych.

      Z poważaniem,
      Rada Rodziców
     • Wizyta w schronisku dla zwierząt Na Paluchu

     • Po raz kolejny wolontariusze naszej szkoły zaangażowali się w pomoc bezdomnym zwierzętom i postanowili wesprzeć schronisko dla zwierząt Na Paluchu w Warszawie. Jak co roku została zorganizowana zbiórka karmy dla zwierząt przebywających w schronisku. Celem akcji było kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt, wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce żywności oraz poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku. Uczniowie wraz z opiekunami przekazali zebrane dary. Radością napawa fakt, że tak wielu uczniów  wzięło udział w tej akcji i że los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest im obojętny. Zebraliśmy suchą karmę, koce, środki czystości i wiele innych rzeczy niezbędnych czworonożnym przyjaciołom.  
      Szkolną delegację powitał pracownik schroniska, który opowiedział m.in. o funkcjonowaniu instytucji, o pracy w schronisku. Podczas wizyty zostaliśmy oprowadzeni po terenie schroniska. Najważniejszą lekcją dla uczniów było to, aby zrozumieli, że zwierzęta to nie są zabawki, z których można zrezygnować, kiedy minie czas pierwszej fascynacji. Aby wiedziały, że posiadanie psa czy kota to nie tylko przyjemność, ale obowiązek troski o niewątpliwie słabszą istotę. Ta wizyta to znakomity przykład tego, że już od najmłodszych lat warto uczyć miłości i szacunku do „braci mniejszych”. Nie tylko dla ludzi, ale i zwierząt – by zaszczepić w uczniach jak najwięcej pozytywnych wartości, uwrażliwić na nieszczęścia i wpoić chęć niesienia pomocy potrzebującym; by uczyć przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt: tych, które są w naszych domach i tych, dla których domem jest, niestety, schronisko. 

      Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, i rodzicom, którzy włączyli się w akcję.

      Dorota Kamela

      Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

    • UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!!!!
     • UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!!!!

     • https://www.minskmazowiecki.pl/2580,vii-ix?tresc=10585
       

      KOMUNUKAT NR 5 z dnia 15 września 2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zamienie

      Komunikat Nr 01/2023 z dnia 15.09.2023 roku

      Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

      w Mińsku Mazowieckim

      w sprawie jakości wody z wodociągu SUW Zamienie

       

      Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim informuje, że w związku z komunikatami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim od dnia 15.09.2023 roku (piątek) do odwołania woda z wodociągu zasilanego przez SUW Zamienie w miejscowościach Zamienie, Gliniak – bez ulicy Granicznej, Cielechowizna, Chochół, Grabina, Gamratka, Józefów, Kluki, Grębiszew, Wólka Iłówiecka, Iłówiec, Podrudzie, Prusy, Tartak, Maliszew nie nadaje się do spożycia. Prosimy o zastosowanie się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim.

      Jednocześnie ponownie informujemy, że na terenie SUW Zamienie trwa modernizacja obiektu celem wprowadzenia nowej technologii uzdatniania wody.

      Obecnie trwają prace dotyczące dezynfekcji wody podchlorynem sodu celem doprowadzenia wody do norm określonych dla parametrów mikrobiologicznej. W celach prewencyjnych woda będzie poddawana dezynfekcji przez cały okres prac na technologii uzdatniania wody SUW Zamienie.

      Próby wody do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych zostały pobrane w dniu 15.09.2023 r. Wyniki powinniśmy poznać najwcześniej 18 września 2023 r. Jeśli wyniki badań wody będą zgodne z normami dla parametrów mikrobiologicznych Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim będzie podejmował decyzje o odwołaniu zakazu.    

      Punkty zastępczego poboru wody do celów spożywczych przez ludzi zostaną uruchomione w sołectwie u Sołtysów według wykazu w dniu 15.09.2023 r. od godziny 18.00 – wodę do spożycia będzie można pobrać w butelkach i workach.   

      Prosimy śledzić stronę internetową Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim ww.gzgk.pl   oraz Gminy Mińsk Mazowiecki www.minskmazowiecki.pl  gdzie będziemy publikować kolejne komunikaty w sprawie jakości wody z wodociągu SUW Zamienie.

      Komunikaty zostaną również rozwieszone na tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie, którego mieszkańcy zaopatrywani są w wodę z SUW Zamienie.

      Kierownik Gminnego Zakładu

      Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

      Małgorzata Komuda-Ołowska  

       

     • Zebranie RR

     • Rada Rodziców serdecznie zaprasza na zebranie, które odbędzie się 14 września (czwartek) o godzinie  18:30 na świetlicy szkolnej. 

    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

     • Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 dnia 4 września 2023 roku:

      08:00 - Msza Św. w Kościele Parafialnym w Hucie Mińskiej
      09:15 - Inauguracja Roku Szkolnego w szkolnej sali gimnastycznej.
      Po uroczystościach uczniowie udadzą się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.

      Wnioski o przyjęcie na świetlicę dla uczniów klas I-III będzie można pobrać ze świetlicy.

      Ciepły posiłek w szkole będzie dostępny od 05 września. 
      Informacja dotycząca zamawiania posiłku:

      KLIK

      Informacje o dowozie uczniów przekażemy w oddzielnym komunikacie.

    • CIEPŁY POSIŁEK W SZKOLE OD 5 WRZEŚNIA
     • CIEPŁY POSIŁEK W SZKOLE OD 5 WRZEŚNIA

     • Szanowni Państwo
      W związku ze zmianą firmy cateringowej obsługującej naszą szkołę, zmienia się również system zamówień. 
      Przedstawiam instrukcję rejestracji w aplikacji "startedu" oraz zamawiania posiłków dla dzieci szkolnych.
      Proszę rejestrować konta, wprowadzać dane dzieci i zamawiać posiłki od 5 września.
      W razie problemów prosimy kontaktować się z przedstawicielką firmy cateringowej Panią Małgorzatą Wojtkowską tel. 577 595 729
      UWAGA!
      Poniższa instrukcja dotyczy wyłącznie dzieci szkolnych.
      Dzieci przedszkolne rejestrujemy z linku zamieszczonego w instrukcji dla dzieci przedszkolnych.
      W sytuacji gdy macie Państwo dziecko w szkole i w przedszkolu oba konta powiążą się automatycznie gdy użyjecie Państwo tych samych danych do logowania/rejestracji.
      INSTRUKCJA WRAZ Z LINKIEM DO REJESTRACJI:
      Instrukcja_dla_rodzica_-_SP_HUTA_MINSKA_SZKOLA_.pdf

      Proszę o przekazywanie informacji innym rodzicom tak, aby dotarła jak najszybciej do wszystkich zainteresowanych.

       
    • ZWROT ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W APLIKACJI ZAMOWPOSILEK.PL
     • ZWROT ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W APLIKACJI ZAMOWPOSILEK.PL

     • Szanowni Państwo,
      W związku ze zmianą firmy cateringowej obsługującej naszą szkołę, zmienia się również system zamówień. 
      Środki zgromadzone na Państwa kontach w aplikacji "zamówposiłek.pl" zostaną zwrócone. W tym celu należy napisać maila na adres: biuro@obiadydlaprzedszkoli.pl . W treści maila podać: imię i nazwisko dziecka, szkołę, grupę, kwotę do zwrotu oraz numer rachunku bankoweg, na który ma być dokonany zwrot śrotków.

    • POSIŁKI W PRZEDSZKOLU od 1 WRZEŚNIA
     • POSIŁKI W PRZEDSZKOLU od 1 WRZEŚNIA

     • Szanowni Państwo,
      Przedstawiam instrukcję rejestracji w aplikacji "startedu" oraz zamawiania posiłków dla dzieci.
      Proszę rejestrować konta, wprowadzać dane dzieci i zamawiać posiłki od 1 września.
      W razie problemów lub zamówienia indywidualnych diet prosimy kontaktować się z przedstawicielką firmy cateringowej Panią Małgorzatą Wojtkowską tel. 577 595 729

      UWAGA!
      Poniższa instrukcja dotyczy wyłącznie dzieci przedszkolnych. Dzieci szkolne rejestrujemy ze szkolnego linku zamieszczonego w instrukcji dla dzieci szkolnych, który wyślę dla rodziców dzieci szkolnych w osobnej wiadomości. Oba konta powiążą się automatycznie gdy użyjecie Państwo tych samych danych do logowania/rejestracji.
      INSTRUKCJA WRAZ Z LINKIEM DO REJESTRACJI:
      Instrukcja_dla_rodzica_-_SP_HUTA_MINSKA_PRZEDSZKOLE_.pdf

      Proszę o przekazywanie informacji innym rodzicom tak, aby dotarła jak najszybciej do wszystkich zainteresowanych.

       

    • POSIŁKI W PRZEDSZKOLU OD 1 WRZEŚNIA
     • POSIŁKI W PRZEDSZKOLU OD 1 WRZEŚNIA

     • Szanowni Państwo,
      Przedstawiam instrukcję rejestracji w aplikacji "strtedu" oraz zamawiania posiłków dla dzieci.
      Proszę rejestrować konta, wprawadzać dane dzieci i zamawiać posiłki od 1 września.
      W razie problemów lub zamówienia indywidualnych diet prosimy kontaktować się z przedstawicielką firmy cateringowej Panią Małgorzatą Wojtkowską tel. 577  595  729
      UWAGA!
      Poniższa instrukcja dotyczny wyłącznie dzieci przedszkolnych. Dzieci szkolne rejestrujemy ze szkolnego linku zamieszczonego w instrukcji dla dzieci szkolnych.


      Instrukcja_dla_rodzica_-_SP_HUTA_MINSKA_PRZEDSZKOLE_.pdf
       
     • WYPRAWKA Dzieci z oddziału przedszkolnego B- wych. B. Nalazek

     • WYPRAWKA Dzieci z oddziału przedszkolnego B- wych. B. Nalazek

      Zgodnie z ustaleniami na zebraniu przedstawiam listę potrzebnych przyborów, które zakupują Rodzice dla Dzieci. Wszystkie przybory Dzieci będą przechowywać w indywidualnych szafkach w sali lekcyjnej.

      WYPRAWKA

      * zeszyt w trzy linie

      * długopis niebieski lub czarny

      *pisaki- flamastry- dowolne

      *ołówek

      *temperówka

      *nożyczki z zaokrąglonymi czubkami

      *kredki najlepiej ołówkowe i świecowe (Bambino)

      * klej do papieru duży w sztyfcie 3 szt. 

      * farby plakatowe (co najmniej 6 kolorów)

      * pędzelek grubszy i cieńszy

      * naczynie na wodę

       *ryza papieru xero

      * blok rysunkowy duży

      *blok techniczny mały

      *plastelina duża lub dwie małe

      * blok duży i mały z kolorowymi kartkami po 2 szt. 

      * teczka papierowa na prace plastyczne

      * ręczniki papierowe (jedna rolka)

      * pudełko chusteczek higienicznych i nawilżanych

      * strój do zajęć ruchowych- bluzeczka i krótkie spodenki dowolnego koloru zapakowane w worek z materiału

      *buty na zmianę- dowolne- w worku

      Inne przybory, maskotki np. kolorowanki, puzzle itd. chętne  Dziecko może przynieść w zależności od zainteresowań.

      WSZYSTKIE PRZYBORY POWINNY BYĆ PODPISANE.

      Składka na podręczniki będzie ogłoszona w późniejszym terminie. Składkę klasową wpłacamy do Pani Sikorskiej. W razie pytań proszę o kontakt osobisty lub tel.

    • HARMONOGRAM SPOKAŃ ORGANIZACYJNYCH W PRZEDSZKOLU
     • HARMONOGRAM SPOKAŃ ORGANIZACYJNYCH W PRZEDSZKOLU

     • Szanowni Państwo,
      Poniżej przedsawiamy terminy spotkań z wychowawcami poszczególnych grup:

      TRZYLATKI
      29 sierpnia, wtorek, godzina 17:00 (sala Skrzatów)

      CZTEROLATKI
      28 sierpnia, poniedziałek, godzina 17:30 (sala nr 8)

      PIĘCIOLATKI
      29 sierpnia, wtorek, godzina 18:00

      SZEŚCIOLATKI (DWIE GRUPY)
      28 sierpnia, poniedziałek, godzina 18:00
    • DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU
     • DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU

     • Szanowni Państwo,
      Posiłki dla dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny zapewnia firma cateringowa.
      Zamówienia i rozliczenia odbywają się poprzez aplikację zamowposilek.pl
      Śniadanie można zamówić do godziny 18:00 dnia poprzedniego.
      Obiad i podwieczorek można zamówić do godziny 08:30 bieżącego dnia.
      W razie problemów prosimy o kontakt z dostawcą posiłków:
      zamowienia@obiadydlaprzedszkoli.pl

      tel. 728540238       
    • SPOTKANIE Z RODZICAMI TRZYLATKÓW
     • SPOTKANIE Z RODZICAMI TRZYLATKÓW

     • Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci trzyletnich, rozpoczynających edukację przedszkolną na spotkanie z wychowawczyniami, które odbędzie się we wtorek, 29 sierpnia o godzinie 17:00.
     • 15 czerwca 2023 PIKNIK KLASY 3.

     • 15 czerwca 2023 PIKNIK KLASY 3.

       

      Nina gościła nas na swoim podwórku. Przestrzeń, towarzystwo, smakołyki - to wszystko sprawiło, że kilkugodzinna zabawa sprawiła wszystkim wiele radości. Dziękujemy RODZICOM za zorganizowanie tak wspaniałej imprezy. Chcemy jeszcze..........

     • Wizyta Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

     • Nowa galeria Wizyta Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich. została dodana do albumu fotograficznego

      Sikorska Wioleta

      W środę 14 czerwca w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas 4-8 z przedstawicielem Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Pan Przemysław Fedorowicz w umundurowaniu z epoki bardzo ciekawie przedstawił naszym uczniom dzieje, jak i tradycję kawalerii II Rzeczypospolitej, w tym 7 Pułku. Przekaz słowny wzbogacony został prezentacją umundurowania i broni kawaleryjskiej. Z całą pewnością było to niezwykle cenne doświadczenie, zwłaszcza dla młodych ludzi.

      Tematyka prelekcji była bliska uczniom, gdyż to właśnie przy naszej szkole 26 kwietnia 2022 roku odsłonięty został kamień z tablicą upamiętniającą Kazimierza Przekorę, Starszego Wachmistrza 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

     • Wyjazd klasy 4 do Liwa.

     • Nowa galeria Wyjazd klasy 4 do Liwa. została dodana do albumu fotograficznego

      Irena Nowak

      W dniu 6 czerwca 2023 r. uczniowie kl. 4 wzięli udział w wycieczce do Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, w ramach programu pn. „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, której inicjatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Dzięki tej akcji, uczniowie za 1 zł mogli zwiedzić reprezentacyjną Salę Rycerską w barokowym dworku, Piwnice Gotyckie, Zamkową Wieżę, z której roztacza się piękny widok na malowniczą Dolinę Liwca oraz Zbrojownię, gdzie mieści się główna ekspozycja różnych gatunków broni – od czasów starożytnych, przez średniowiecze, XVII i XVIII w., czasy napoleońskie i rewolucję przemysłową, aż po burzliwe czasy I i II wojny światowej. Kolekcję uzupełnia malarstwo batalistyczne i zabytkowe, stylowe meble..

      Następnie czwartoklasiści dobrze bawili się na lekcji muzealnej: Zjawy, duchy i upiory – zamkowe legendy. Była to forma gry terenowej, podczas której uczniowie poznali legendy zamku w Liwie, szukali rozwiązania przeróżnych zagadek i łamigłówek oraz zaginionych pierścieni. Zabawa była przednia, a wspomnienia długo pozostaną w pamięci.

      Irena Nowak