• Pierwsze w roku szkolnym 2022/2023 spotkanie rodziców.
   • Pierwsze w roku szkolnym 2022/2023 spotkanie rodziców.

   • 05.09.2022 15:28
   • Zapraszamy Państwa na pierwsze w roku szkolnym 2022/2023 spotkanie rodziców.
   • Zebranie odbędzie się w czwartek 08.09.2022, o godzinie 17:00. Zaczniemy od zgromadzenia ogólnego na sali gimnastycznej. Po zakończeniu tej części, spotkacie się Państwo z wychowawcami w salach lekcyjnych.

    Podczas zebrania będzie okazja by zaktualizować telefony kontaktowe, zweryfikować adresy elektroniczne rodziców do dziennika elektronicznego, przekazać nauczycielom informacje potrzebne np. do planowania działań wspomagających uczniów, dostarczyć ewentualne zwolnienia z WF lub zakresu ćwiczeń fizycznych.

    Omówimy krótko zmiany w organizacji pracy szkoły od bieżącego roku szkolnego, poświęcimy czas na przypomnienie zasad oceniania, zapoznamy Państwa z kalendarzem roku szkolnego i kalendarzem imprez.

    Ważnym momentem spotkań będzie wybór reprezentantów klas do Rady Rodziców.

    Zapraszam serdecznie

    Piotr Matzanke

   • Wróć do listy artykułów