• PSYCHOLOG

   poniedziałki: 8:00 - 13:00
   czwartki: 13:30 - 16:00
    
   Konsultacje dla rodziców odbywają się po uprzednim kontakcie poprzez dziennik elektroniczny.
    
   mgr Marta Patoka