• PSYCHOLOG
    
   mgr Elżbieta Mikulska

    
    środa:   08:30 - 12:30
   piątek:   08:00 - 15:00
    
   Konsultacje dla rodziców odbywają się po uprzednim kontakcie poprzez dziennik elektroniczny.