• Ubezpieczenie od NNW

   • 16.09.2021 10:31
   • Szanowni Państwo!

    Informuję, że zgodnie z decyzją Rady Rodziców z dnia 14.09.2021 w dniu dzisiejszym tj. 15.09.2021 została podpisana umowa o objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i przedszkolaków na warunkach grupowego ubezpieczenia „Oświata” zaoferowanego przez firmę Wiener (Kontynuacja ubezpieczenia).

    Wysokość ubezpieczenia wynosi 15 000zł. Jednorazowa składka wyniesie 47zł za pierwsze dziecko i 23,50 zł za każde kolejne. Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się 14.09.2021roku

    Umowa została zawarta za pośrednictwem firmy Wanko RF Polska Sp. z o.o. reprezentowanej przez właściciela pana Piotra Wańko, która obsługiwać będzie polisę.

    Rada Rodziców i Szkoła rezygnują  z wszelkich prowizji związanych z podpisywaną umową. Informuję również,  że objęcie dzieci ubezpieczeniem grupowym jest dobrowolne.

    Od 20.09.2021 wychowawcy rozpoczną rozdawanie stosownych formularzy i zbieranie składek na ubezpieczenie zgodnie z przygotowanymi listami, na których zostaną uwzględnione przysługujące ulgi. (drugie i kolejne dzieci)

    Jako dyrektor szkoły, wspólnie z Radą Rodziców podtrzymuję  stanowisko, że ze względu na niską wysokość świadczenia należy to rozwiązanie traktować, jako zabezpieczenie w podstawowym zakresie. Zachęcamy do  doubezpieczania dzieci we własnym zakresie adekwatnie do swoich możliwości finansowych.

    Więcej informacji na temat ogólnych warunków umowy:

    Pakiet OŚWIATA | Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

     

   • Wróć do listy artykułów