• Zdalna nauka od 27.01.2022 do 27.02.2022
   • Zdalna nauka od 27.01.2022 do 27.02.2022

   • 27.01.2022 00:09
   • Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki informuję, że od 27.01.202 uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej będą realizowali swoje zadania w wykorzystaniem metod zdalnej pracy, zgodnie z obowiązującym regulaminem.
    • Klasy 1-4 realizują zajęcia w formie stacjonarnej.

    Ponadto:

    • Obowiązuje plan zajęć ustalony na I semestr roku szkolnego 2021/22.
    • Nauczyciele wychowawcy klas 1-3 uzgodnią szczegółową organizację pracy poszczególnych oddziałów.
    • W szkole, w formie stacjonarnej dzieci będą mogły korzystać z indywidualnej opieki psychologiczno pedagogicznej w godzinach pracy pedagoga i psychologa szkolnego, którzy swoje zadania realizować będą w siedzibie szkoły. Pedagog  szkolny w zależności od sytuacji prowadził będzie porady i konsultacje indywidualne, organizować grupy wsparcia dla uczniów i rodziców także w formie zdalnej. 
    • Logopeda w zależności od sytuacji prowadzić będzie konsultacje indywidualne, dla uczniów i rodziców także w formie zdalnej.
    • W formie stacjonarnej odbywać się będą zajęcia rewalidacyjne, zgodnie planem ustalonym indywidualnie przez prowadzących nauczycieli, w porozumieniu z rodzicami. Zajęcia, po ustaleniu z rodzicami uczniów mogą być prowadzone w formie zdalnej.
    • W szkole działa świetlica szkolna.

     

    Ważne!

    Ze względu na dużą liczbę zwolnień lekarskich wsród nauczycieli możiwe jest, że w dniach 27 i 28.01.2022 częścej niż zwykle stoswać będiemy zwalnianie klas 5-8 z zajeć, pojawią sie okienka w planie lekcji klas 5-8. Liczymy, że po feriach sytuacja ulegnie poprawie. 

   • Wróć do listy artykułów