• Ubezpieczenie od NNW

    • 16.09.2021 10:31
    • Szanowni Państwo!

     Informuję, że zgodnie z decyzją Rady Rodziców z dnia 14.09.2021 w dniu dzisiejszym tj. 15.09.2021 została podpisana umowa o objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i przedszkolaków na warunkach grupowego ubezpieczenia „Oświata” zaoferowanego przez firmę Wiener (Kontynuacja ubezpieczenia).

     Wysokość ubezpieczenia wynosi 15 000zł. Jednorazowa składka wyniesie 47zł za pierwsze dziecko i 23,50 zł za każde kolejne. Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się 14.09.2021roku

     Umowa została zawarta za pośrednictwem firmy Wanko RF Polska Sp. z o.o. reprezentowanej przez właściciela pana Piotra Wańko, która obsługiwać będzie polisę.

     Rada Rodziców i Szkoła rezygnują  z wszelkich prowizji związanych z podpisywaną umową. Informuję również,  że objęcie dzieci ubezpieczeniem grupowym jest dobrowolne.

     Od 20.09.2021 wychowawcy rozpoczną rozdawanie stosownych formularzy i zbieranie składek na ubezpieczenie zgodnie z przygotowanymi listami, na których zostaną uwzględnione przysługujące ulgi. (drugie i kolejne dzieci)

     Jako dyrektor szkoły, wspólnie z Radą Rodziców podtrzymuję  stanowisko, że ze względu na niską wysokość świadczenia należy to rozwiązanie traktować, jako zabezpieczenie w podstawowym zakresie. Zachęcamy do  doubezpieczania dzieci we własnym zakresie adekwatnie do swoich możliwości finansowych.

     Więcej informacji na temat ogólnych warunków umowy:

     Pakiet OŚWIATA | Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

      

    • więcej
    • ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE

    • 09.09.2021 09:42
    • Szanowni Państwo

     Informuję, że na podstawie § 10jrozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w  § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie  od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.1 , z następujących przedmiotów: 

    • więcej
    • Szczepienie przeciw COVID-19 dzieci od 12 roku życia
    • Szczepienie przeciw COVID-19 dzieci od 12 roku życia

    • 01.09.2021 15:04
    • Szanowni Państwo,

     Informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia od 7 czerwca 2021 rodzice mogą rejestrować dzieci od 12. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19. Szczepienia odbywają się w istniejącej bazie punktów szczepień. Od 01.09.2021 istnieje możliwość organizacji szczepień w szkołach. W związku z tym:  

     1. Dyrektor szkoły wystąpił do Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach, które sprawuje opiekę w ramach medycyny szkolnej, o zorganizowanie szczepień przeciw COVID-19 dla uczniów Szkoły w Hucie Mińskiej.

     2. Od 06.09.2021 do 10.09.2021 w sekretariacie szkoły będzie można pobrać i złożyć deklaracje dotyczącą udziału dziecka w szczepieniu (oraz ewentualnie dodatkowych osób: członka rodziny ucznia lub pracownika szkoły), a także kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej. (Kwestionariusz równocześnie zawiera zgodę rodzica/ opiekuna dziecka na szczepienie.)

     3. Szkoła powiadomi punkt szczepień o liczbie złożonych deklaracji i liczbie osób chętnych do zaszczepienia w wyznaczonym terminie.

     4. W przypadku szczepienia na terenie szkoły zostanie przygotowane miejsce:

     ➢ dla uczniów/osób oczekujących na szczepienie,

     ➢ do weryfikacji formalnej kwestionariusza,

     ➢ do kwalifikacji do szczepienia przez lekarza,

     ➢ do szczepienia,

     ➢ do obserwacji po podaniu szczepionki.

     5. Minimalna liczba chętnych do szczepień na terenie szkoły to 12 osób.

     6. W przypadku mniejszej liczby chętnych szczepienia będą odbywać się na terenie najbliższej dla szkoły przychodni „Centrum”.

     7. Terminy szczepień ustalane będą indywidualnie dla szkoły zgodnie z harmonogramem pracy przychodni.

     8. Preparaty dopuszczone do szczepień dzieci 12-18 lat to Pfizer i Moderna.

     9. Podanie drugiej dawki szczepionki może odbyć się za 21 dni na terenie szkoły lub też w najbliższym punkcie szczepień

     10. Dzieci w wieku 12-15 lat kwalifikuje lekarz.

     12. Kwestionariusz równocześnie zawiera zgodę rodzica/ opiekuna dziecka na szczepienie. Według założeń programu rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w trakcie i po szczepieniu spoczywa na zespole obsługującym punkt szczepień i nauczycielach.

      

     Piotr Matzanke

    • więcej
    • DOWOZY DLA UCZNIÓW
    • DOWOZY DLA UCZNIÓW

    • 31.08.2021 13:01
    • Dowozy dla uczniów z Grabiny, Iłówca, Wólki Iłówieckiej zaczynamy od czwartku, 2 września 2021 wg poniższego rozkładu:
     dowoz.pdf
    • więcej
    • Harmonogram spotkań z rodzicami

    • 27.08.2021 20:52
    • 02.09.2021 - Spotkanie rodziców klas 6-8

     17:00 do 19:00

     Pierwsze spotkanie organizacyjne z wychowawcami klas. Krótkie spotkanie informacyjne na temat organizacji szczepień przeciwko COVID19 dla dzieci od 12 roku życia.

     09.09.2021 - Spotkanie rodziców klas 1-5

     17:00 do 18:00

     Pierwsze spotkanie organizacyjne z wychowawcami klas.

     09.09.2021 Pierwsze spotkanie Rady Rodziców

     18:00 do 19:00

     • Wybory do Prezydium Rady
     • Kalendarz roku szkolnego, w tym dni wolnych od zajęć lekcyjnych.
     • Program wychowawczy
     • Ustalenie wysokości składek na fundusz Rady na rok szkolny 2021/22
     • Ubezpieczenie NNW – wybór oferty
     • Wysokość opłat za posiłki
    • więcej