• Bezpłatna opieka stomatologiczna dla uczniów
     • Bezpłatna opieka stomatologiczna dla uczniów

     • Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług profilaktycznych i leczenia tomatologicznego. Informuję, że zgodnie umową zawartą pomiędzy Gminą Mińsk Mazowiecki i SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, uczniowie szkół Gminy Mińsk Mazowiecki objęci są bezpłatną opieką stomatologiczną. Świadczenia realizowane są w gabinetach stomatologicznych:

      przy Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce,

      zapisy na wizyty w sekretariacie szkoły, tel. 25 748 40 19,

      przy Szkole Podstawowej w Janowie

      zapisy w sekretariacie szkoły tel. 25 759 26 44

      W gabinetach  pracują lekarze stomatolodzy

      Przychodni Lekarskiej  z Mińska Mazowieckiego.

       

       

    • Żywe obrazy w klasach siódmych
     • Żywe obrazy w klasach siódmych

     • Klasy siódme nie próżnują.

      Pomimo zdalnego nauczania dzielnie pracujemy. Klasy siódme podczas lekcji języka polskiegow ramach tematów dotyczących opisywania dzieł sztuki przygotowały ciekawy projekt – „Żywe obrazy”. Uczniowie spróbowali naśladować wielkich artystów i ich dzieła odtworzyć za pomocą zdjęć.

    • Pasowanie na Przedszkolaka
     • Pasowanie na Przedszkolaka

     • "Idzie sobie przedszkolaczek, śpiewa, tańczy, no i skacze. Dziś też powód ma do śmiania, bo to dzień jest Pasowania!" W dniu 19 listopada 2020 r. w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste Pasowanie na przedszkolaka. Najmłodsze dzieci w tym dniu zaprezentowały program artystyczny. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania przez Panią Wicedyrektor. Na pamiątkę tego wydarzenia Skrzaty otrzymały kolorowe dyplomy oraz medale. Był to dzień pełen emocji i miłych wrażeń.
      Zapraszamy na krótką relację z tego wydarzenia

    • 11 Listopada 2020
     • 11 Listopada 2020

     • „Cud nad Wisłą” zaczął się 11 listopada 1918, gdy Polska, po 123 latach niewoli, odzyskała niepodległość.  

      Kraj odbudowali ludzie, którzy urodzili się, żyli, wychowywali i kształcili pod trzema zaborami, w trzech odmiennych systemach gospodarczych, społecznych i państwowych. W 1918 nikt z nich nie pamiętał Polski wolnej, niepodległej, „od morza do morza”. A jednak zrobili to! Bez pieniędzy, bez przemysłu, otoczeni falą rewolucji, broniąc nieustannie granic ojczyzny, odkładając na bok swoje ambicje, przekonania polityczne, społeczne.  

      Uznając dobro kraju za wartość najwyższą, wszystkie istniejące ośrodki władzy powoływane na ziemiach Polski, związane z różnymi opcjami politycznymi, przekazały swoją władzę naczelnikowi państwa Józefowi Piłsudskiemu.  Latem 1920 roku Polacy byli tak silni, że potrafili pokonać rosyjską armię i wyprzeć swoich wrogów z kraju.   Polska rozwijała się militarnie i gospodarczo. W 1924 rozpoczęto budowę portu w Gdyni. 

      W 1928 stworzono Centralny Okręg Przemysłowy. Jednak pod koniec lat 20 coś się zaczęło psuć. Kończyła się powoli wspólnota wartości, dla których ludzie byli w stanie poświecić swoje ambicje i aspiracje. Interesy partii zaczęły górować nad dobrem Państwa.  Upadła w końcu demokracja. W 1939 już nie byliśmy w stanie oprzeć się kolejnej napaści Niemiec i ZSRS. Znów, na wiele lat, straciliśmy niepodległość i niezależność.  

      Pierwsze wolne wybory po II wojnie światowej odbyły się dopiero w czerwcu 1989 roku. Od tego momentu do dziś, wspólnie tworzymy na nowo Państwo Polskie, bronimy demokracji – jedynego systemu, który gwarantuje nam godność człowieka, wolny wybór wartości.  

      W obliczu kryzysu zdrowotnego, społecznego i chyba kryzysu demokracji, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, wspominając „Cud z nad Wisły” życzę wszystkim zdrowia, siły i wytrwałości.  

      Jak wielu rodaków wierzę, że ponad podziałami potrafimy tworzyć atmosferę do pracy, nauki, wychowania dzieci, aby w Polsce warto było być Patriotą. 

       

      Piotr Matzanke