• Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020

     • Szanowni Państwo.

      W związku z sytuacja pandemiczną na terenie kraju, zaostrzonymi procedurami higieny na terenie szkoły w Hucie Mińskiej, 01.09.2020 nie odbędzie się uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Uczniowie spotkają się w klasach z wychowawcami wg. następującego porządku:

      Godzina 09:00

      klasa       sala   wychowawca

      1​                nr4​       Bogusława Nalazek

      3​                nr 5​     Elwira Solecka vel Szymańska

      5​                nr 3​     Magdalena Książek

      7a​             nr 2​     Hanna Biedruna-Kudź, Katarzyna Janiec

      8​                nr 23​  Anna Woźniak

       

      Godzina 10:30

      klasa         sala         wychowawca

      2​                nr 4​     Grażyna Zawistowska

      4​                nr 5​     Katarzyna Skrzyńska

      6​                nr 3​     Hanna Jackiewicz

      7b​             nr 2​     Ewa Olszewska

       

      Uczniów przybywających na spotkanie w dniu 01.09.2020 prosimy o przyniesienie butów na zmianę oraz maseczek ochronnych. Rodzice, osoby towarzyszące dzieciom wchodzą do szkoły wyposażone w środki ochrony osobistej – maseczki i rękawiczki ochronne. Po wejściu do szkoły proszę o zdezynfekowanie rąk. Z powodu rozbudowy, do dyspozycji przyjeżdżających samochodami pozostaje jedynie 10 utwardzonych miejsc parkingowych.

      Świetlica szkolna rozpocznie swoją pracę w dniu 02.09.2020 od godziny 7:30 do 16:30. Zapisy na świetlicę rozpoczną się  01.09.2020.

      Obiady dla uczniów klas Szkoły Podstawowej wydawane będą od 07.09.2020. Zapisy na jednodaniowe obiady w sekretariacie szkoły.

      Komunikat w sprawie dowozów uczniów z miejscowości Grabina zostanie ogłoszony natychmiast po podpisaniu umowy z przewoźnikiem i ustaleniu rozkładu jazdy.

       

      Piotr Matzanke

    • Spotkania z wychowawcami klas 1- 8 Szkoły Podstawowej
     • Spotkania z wychowawcami klas 1- 8 Szkoły Podstawowej

     • Szanowni Państwo.

      W związku z wyjątkowo trudnymi warunkami pracy w roku szkolnym 2020/21, wcześniej niż zwykle, zapraszam Państwa na spotkania dla rodziców z wychowawcami klas. Spotkania odbywać się będą na terenie szkoły w następującym porządku.

      27.08.2020

       

      klasa 1 - godz. 17:00 wychowawca Bogusława Nalazek

      klasa 2 - godz. 17:15 wychowawca Grażyna Zawistowska


      28.08.2020
       

      klasa 3 - godz. 18:00 wychowawca Elwira Solecka vel Szymańska

      klasa 4 - godz. 17:00 wychowawca Katarzyna  Skrzyńska

      klasa 5 - godz. 17:15 wychowawca Magdalena Książek

      klasa 6 - godz. 17:30 wychowawca Hanna Jackiewicz


      31.08.2020

       

      klasa 7A - godz. 17:00 wychowawca Hanna Biedruna Kudź

      klasa 7B - godz. 17:15 wychowawca Ewa Olszewska

      klasa 8 - godz. 17:30 wychowawca Anna Woźniak

      W trakcie spotkań wychowawcy przedstawią Państwu plany lekcji dla poszczególnych klas, organizację pracy uwzględniającą ograniczenia wynikające z trwającej rozbudowy szkoły i wytycznych GIS, MZ i MEN. Omówione też zostaną procedury higieny obowiązujące w szkole.

      Podczas spotkań prosimy o przestrzeganie dystansu społecznego lub stosowanie maseczek ochronnych lub innych środków ochrony osobistej przed zakażeniem wirusem SARS COV2.

      Piotr Matzanke

       

    • SPOTKANIA Z RODZICAMI
     • SPOTKANIA Z RODZICAMI

     • Szanowni Państwo,
      Zapraszamy na spotkania z wychowawcami w czwartek 27 sierpnia 2020 według poniższego harmonogramu.
      Przypominamy, iż zgodnie z wytycznymi rodzice/opiekunowie mają zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 m. oraz zachować wszelkie środki ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      Na terenie placówki może przebywać tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

       

      TRZYLATKI - 17:00 sala Skrzatów

      SZEŚCIOLATKI (ZERÓWKA) - 17:00 sala nr 7

      PIĘCIOLATKI - 17:15 sala nr 6

      CZTEROLATKI - 17:30 sala nr 8

    • DZIEŃ ADAPTACYJNY DLA TRZYLATKÓW
     • DZIEŃ ADAPTACYJNY DLA TRZYLATKÓW

     • Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci przyjęte do grupy trzylatków do uczestnictwa w dniu adaptacyjnym w poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 10:00.
      Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z aktualnymi Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej podczas spotkania adaptacyjnego może przebywać z dzieckiem jeden rodzic/opiekun z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).