• Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem?
     • Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem?

     •  

      Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.

      Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

      Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, możemieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce.

      Nie spiszesz gospodarstwa? Może być kara

      Zgodnie z zapisami ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym, udział w spisie jest obowiązkiem każdego użytkownika gospodarstwa rolnego! Zlekceważenie tego obowiązku może wywołać negatywne reperkusje. Zgodnie z artykułem 57 ustawy o statystyce publicznej, „Kto wbrew obowiązkowi odmawia  wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji wspisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym,podlega grzywnie”.Co więcej, w przypadku wizyty lub telefonu od rachmistrza rolnik nie może już powiedzieć, że spisze się sam przez Internet w późniejszym terminie. Jest to równoznaczne z odmową i fakt ten zostaje odnotowany przez osobęuprawnioną do realizacji wywiadu. Taka postawa może również skutkować wszczęciem przez służby statystyczne postępowania zakończonego karą grzywny.

      Ale nie tylko perspektywa kary powinna skłonić rolników to wypełnienia swojego jakże ważnego obowiązku.

      Bez danych nie maskutecznej polityki rolnej

      Rolnicy zwlekający ze spisaniem swojego gospodarstwa powinni mieć świadomość, że swoją opieszałością szkodzą nie tylko sobie samym, ale też wszystkim rolnikom ze swojej gminy, powiatu, województwa i całej Polski.

      Dane zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego będą wykorzystywane podczas planowania i realizacji polityki rolnej na każdym szczeblu terytorialnym. Jeśli jakość zebranych danych będzieniewystarczająca do prezentacji wyników np. na poziomie gmin, stracą na tym wszyscy. Brak szczegółowego obrazu polskiego rolnictwa może mieć bardzo poważne i negatywne konsekwencje dla polskich rolników. Dodajmy, że spis rolny jest organizowany co 10 lat, więc zebrane informacje będą wykorzystywane w gminach do następnego spisu w 2030 roku.

      Rolniku, jeśli zatem oczekujesz od władz swojej gminy czy kraju skutecznych działań wspierających rolnictwo czy społeczności wiejskie, wypełnij najpierw swój obowiązek i pomóż stworzyćdokładną i przystającą do rzeczywistości diagnozę polskiego rolnictwa.

      Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

       

       

       

    • Medal 100-lecia Bitwy Warszawskiej „Cud nad Wisłą”
     • Medal 100-lecia Bitwy Warszawskiej „Cud nad Wisłą”

     • W czwartek 17 września 2020 roku miała miejsce podniosła uroczystość.  Podczas Mszy Świętej za Ojczyznę sprawowanej przez proboszcza Parafii MBNP w Hucie Mińskiej ks. Wojciecha Pancewicza i ks. kapelana Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Andrzeja Jackowicza, członkowie Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego wręczyli, między innymi naszej szkole Medal 100-lecia Bitwy Warszawskiej „Cud nad Wisłą”. Medal został przyznany nawniosek Prezesa Okręgu płk zw. Ignacego Wieczorka. Jesteśmy dumni z takiego wyróżnienia. Ten medal będzie przypominał uczniom naszej szkoły  o tym, że wolność i niepodległość kraju, w którym żyją nie od zawsze była nam dana, a zwycięstwo nad bolszewikami zostało okupione morzem krwi polskich żołnierzy. Cześć ich pamięci!