• Komunikat nr 4 COVID 19
     • Komunikat nr 4 COVID 19

     • Szanowni Państwo
      Z przykrością informuję, że po raz kolejny na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), zawieszam zajęcia obowiązkowe, tym razem dla klasy 2,4,5 i 8 na okres od 18 do 27.11.2021.
    • Komunikat nr3 - COVID 19
     • Komunikat nr3 - COVID 19

     • Szanowni Państwo

      Od dnia dzisiejszego, 15.11.2021 uczniowie klas 7,8 oraz 6  noszą maseczki ochronne podczas pobytu w szkole. Nauczyciele  wspierają uczniów w wywiązywaniu się z nałożonego nakazu, przede wszystkim przez osobisty przykład. Uczniowie przynoszą do szkoły maseczki ochronne.  Dodatkowo zapewniamy dostęp do maseczek ochronnych dla uczniów i pracowników szkoły.

    • Ślubowanie Pierwszaków
     • Ślubowanie Pierwszaków

     • Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły są już pełnoprawnymi uczniami.

      14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, w naszej szkole odbyła się uroczystość Ślubowania uczniów klasy pierwszej. To był wyjątkowy dzień nie tylko dla maluchów, ale także dla ich rodziców, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie tego niezwykle ważnego dla całej społeczności szkolnej wydarzenia.

      Wszystkich zebranych powitała wicedyrektor-pani Ewa Rafałowska.

      Zanim bohaterowie tego dnia-pierwszaki-zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów, musieli, jak nadmienił w wierszu jeden z występujących na scenie chłopców, zadziwić zebranych swoimi umiejętnościami i wiedzą, bo w końcu "...Ślubowanie to uroczystość taka, która z dziecka robi uczniaka..."

      Pierwszaki udowodniły, że potrafią liczyć, wiedzą, co to jest elementarz, znają symbole narodowe,a dzięki wsparciu starszej koleżanki-Paulinki Sulej śpiewająco znają zasady ruchu drogowego.

      Każdy wyrecytowany z przejęciem, przez małego artystę, wiersz i wyśpiewana, przez pierwszaka, piosenka budziła aplauz wzruszonych rodziców. Najwięcej emocji wśród widzów wywołały jednak tańce, które najpierw do piosenki o marzeniach zaprezentowały dziewczynki, a następnie chłopcy. Ich taniec "Jailhouse rock" nagrodzony został głośną owacją zgromadzonych na sali gości.

      Uczennice klasy czwartej-Amelka Major i Maja Czyż, w roli egzaminatorek, przeprowadziły test, by sprawdzić, czy pierwszaki posiadają wystarczająco dużo zapału i wytrwałości do podjęcia wysiłku, z którym mierzy się każdy uczeń-nauką. Test zaliczono pozytywnie, a dzięki wypiciu soku od którego" przybywa rozumu" i skonsumowaniu "tabletki mądrości" wszystkie pierwszaki dopełniły formalności, które uprawniły ich do zmierzenia się z ostatnim, najważniejszym etapem uroczystości.

      Po wprowadzeniu sztandaru uczniowie klasy pierwszej złożyli ślubowanie, a tym samym zobowiązali się do przestrzegania obowiązujących w szkole reguł, godnego reprezentowania klasy i szkoly, podążania za marzeniami, a przede wszystkim do rozwijania talentów i pasji przy wsparciu rodziców i nauczycieli.

      Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały, wykonane przez rodziców, dyplomy, medale, ołówki obfitości, a od starszych kolegów-książki.

      To był szczególny, wzruszający dzień, o którego oprawę zatroszczyli się także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie klasy drugiej i trzeciej. Ich słowno-muzyczne prezentacje przygotowane przez panie: Grażynę Zawistowską i Bogusławę Nalazek były wspaniałym podziękowaniem dla wszystkich pracowników szkoły z okazji ich święta.

       

      Elwira Solecka vel Szymańska

       

       

    • Komunikat nr 2 -COVID 19
     • Komunikat nr 2 -COVID 19

     • Szanowni Państwo

      Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
      z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim zawiesiłem zajęcia obowiązkowe dla klasy 7 na okres od 09 do 13.11.2021.

     • Wielki konkurs Rzecznika na najciekawsze prace plastyczne o prawach dziecka

     • Ogłoszenie o konkursie dla szkół na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2021
      W związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, pełne dziecięcej radości i zabawy, które pełni też inną ważną rolę. Podczas związanych z tym dniem zajęć należy informować dzieci i młodzież o tym, jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić, jeśli są łamane. Warto podkreślać także istotną rolę dorosłych - mamy i taty, babci i dziadka, ale też nauczycieli, pedagogów oraz Rzecznika Praw Dziecka - którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny do dnia 17 grudnia 2021 r. zgłosić swój udział, przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia oraz skany lub zdjęcia wybranych prac plastycznych wraz z imieniem i nazwiskiem autora (lub autorów) i informacją o kategorii wiekowej - na adres email: konkurs@brpd.gov.pl. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace plastyczne autorstwa uczniów w każdej z kategorii wiekowych (najlepsze zdaniem osób oceniających prace na poziomie szkoły). Organizatorzy ustalili trzy kategorie wiekowe. Dwie dotyczą szkół podstawowych: kl. I-IV, kl. V-VIII, jedna przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii wiekowej. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

      Zgłoszenie powinno zawierać:
      - w tytule: nazwę szkoły oraz dopisek „Konkurs plastyczny z okazji ODPD”;
      - wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji szkoły Formularz Konkursowy, który stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu Konkursu;
      - krótki opis (maks. 2000 znaków) przebiegu konkursu w szkole, czyli ile prac wykonali uczniowie z poszczególnych klas, kto dokonywał wyboru laureatów na poziomie szkolnym;
      - załączniki w postaci skanów wybranych przez szkolne jury prac plastycznych, ewentualnie także zdjęć z wystawy, o ile prace zostały zamieszczone np. w gablocie na terenie szkoły. Pliki winny być oznaczone imieniem i nazwiskiem autora/autorów;
      - oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji szkoły pozwalające na użycie ww. materiałów przez Organizatora Konkursu, czyli Biuro Rzecznika Praw Dziecka do promocji tegoż konkursu na stronie brpd.gov.pl, w mediach społecznościowych oraz innych mediach współpracujących z BRPD, a także skany oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych uczniów- autorów prac zezwalające na zgłoszenie prac do konkursu, na użycie danych autorów prac
      - imienia, nazwiska, wieku oraz szkoły, do której uczęszcza i prac w opisany powyżej sposób. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

      Rozstrzygnięcie konkursu
      Spośród nadesłanych zgłoszeń 3-osobowa komisja konkursowa, powołana przez Rzecznika Praw Dziecka wybierze po maksymalnie 20 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną poddane szczegółowej ocenie, w celu wybrania trójki laureatów w każdej kategorii wiekowej oraz pozostałych wyróżnionych prac. Decyzję w sprawie szczegółowo ocenianych prac komisja podejmie w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie Konkursu, sumując wszystkie przyznane przez siebie dla poszczególnych zgłoszeń punkty. Szczegółowy opis zamieszczono w Regulaminie konkursu, który stanowi załącznik nr 3. Komisja ogłosi decyzję do dnia 10 stycznia 2022 r.

      Nagrody
      Zwycięzcy - wybrani przez Komisję autorzy najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej - otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy, ufundowane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy będą obejmowały: rower, namiot plażowy, czytnik e-booków, słuchawki bezprzewodowe, ręcznik sportowy, zestaw do gry w badmintona, zestaw do gry w ping-ponga, piłkę, koszulkę sportową, czapkę z daszkiem. Laureaci - wybrani przez Komisję autorzy dwóch pozostałych najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej - otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych laureata: zestaw do darta, namiot plażowy, czytnik e-booków, słuchawki bezprzewodowe, ręcznik sportowy, zestaw do gry w badmintona, zestaw do gry w ping-ponga, piłkę, koszulkę sportową, czapkę z daszkiem. Autorzy pozostałych 10 prac wybranych jako wyróżnione otrzymają zestawy nagród rzeczowych wyróżnionego: czytnik e-booków, słuchawki bezprzewodowe, ręcznik sportowy, zestaw do gry w badmintona, zestaw do gry w ping-ponga, piłkę, koszulkę sportową, czapkę z daszkiem.

      Rzecznik Praw Dziecka zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w konkursie

      https://brpd.gov.pl/2021/10/29/wielki-konkurs-rzecznika-na-najciekawsze-prace-plastyczne-o-prawach-dziecka/

    • Komunikat nr 1 - COVID 19
     • Komunikat nr 1 - COVID 19

     • Z uwagi na zagrożenie wystąpienia przypadków zachorowań COVID 19 w naszej społeczności informuję, że zgodnie z obowiązującymi procedurami higieny, w szkole od 08.11.2021 zwracać będziemy szczególną uwagę na następujące zapisy:

     • WYNKI KONKURSU Z OKAZJI DNIA PAPIESKIEGO

     • Z okazji XXI Dnia Papieskiego  zorganizowanego pod hasłem „Nie lękajcie się”, w naszej szkole został przeprowadzony konkurs na trzech poziomach i o trzech różnych tematykach. Przystąpiło do niego 39 uczniów. Oto wyniki:

      Klasa 1 i 2 – konkurs plastyczny „Pasje, zabawy małego Karola Wojtyły”

      Franciszek Kaczmarczyk kl. 1- I miejsce

       Antoni Krzyżanowski kl. 2 – II miejsce                                       

       Patryk Kowalski kl. 2 – III miejsce

      Julia Cichoń kl. 2- wyróżnienie

      Barbara Koszel kl. 1 - wyróżnienie

       Mikołaj Gorczyca kl. 1 - wyróżnienie                                                      

       

      Podziękowania:

      Agata Niewczas  

      Kacper Stosio                                                                                 

      Helena Szaturska                                                                          

       Diana Kopacz

      Wojciech Wielgołaski                                                                  

       Nina Kulma

      Marcelina Piątek                                                                            

       Gabriela Poręba

      Marcel Korzeń

      Mikołaj Kozyra

      Aleksander Pechcin

      Bartłomiej Żeberek

      Emilia Sulej

      Ksawery Maciejczak

       

      Klasa 3 i 4 - Interaktywny konkurs wiedzy o Karolu Wojtyle – Janie Pawle II

      Maja Wolińska kl. 4 -  I miejsce            
      Kamil Podobas kl. 4 -  II miejsce           
      Lena Gorczynca kl. 4 – II miejsce          
      Paulina Sulej kl. 4  -  III miejsce               
      Mateusz Kulma  kl. 4 -  wyróżnienie      
      Jan Grajda kl. 4 -  wyróżnienie                 
      Izabela Kopka kl. 4 -  wyróżnienie                                                                                                                     Oliwia Koszel kl. 3 – wyróżnienie                 

      Podziękowania:
      Marcelina Laskowska
      Amelia Major
      Julia Piotrowska
      Alicja Ciężkowska
      Alicja Książek
      Kamil Celej
      Nikola Krusiewicz

       

      Klasa 5,6,7,8 - Cyfrowy konkurs umiejętności i wiedzy O Janie Pawle II ( metaplan/mapa myślowa):

      Paweł Ziędalski kl. 6 – wyróżnienie

      Wiktoria Kowalska kl. 7 – wyróżnienie

      Zuzanna Walczak kl. 8 – wyróżnienie

      Maciej Książek kl. 8 – wyróżnienie

       

      Wręczenie nagród nastąpi w najbliższym czasie.

      Drodzy uczniowie, serdecznie dziękuję za Wasz aktywny udział w życiu szkoły, za podjęty przez Was trud zmagań konkursowych. Wszyscy jesteście zwycięzcami!, bo – nawiążę do słów papieża – pokonaliście własne lęki, obawy, a może i wygodnictwo, postanowiliście sprawdzić się plastycznie (młodsi), poszerzyć swą wiedzę nie tylko o naszym Wielkim Świętym Rodaku, ale i o wydarzeniach, jakie miały miejsce w Polsce i świecie w czasie Jego pontyfikatu. Życzę Wam, by te słowa Św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, towarzyszyły Wam przez całe życie, dodając odwagi w podejmowaniu i realizowaniu coraz to nowych zadań i wyzwań, które będziecie spotykać na swej drodze życiowej.

      Irena Nowak