• Koniec ferii!
     • Koniec ferii!

     • Szanowni Państwo!

       

      Kończą się ferie, rozpoczynamy powrót do zajęć zgodnie z obowiązującym do 25.02.2022 planem lekcji. Od poniedziałku 14.02.2022 spotykamy się w szkole z uczniami klas 1-4, a klasy 5-8 jeszcze przez tydzień realizują swoje obowiązki w formie zdalnej. Wszyscy spotkamy się w szkole w kolejny poniedziałek 21.02.2022.

      Zmieniają się zalecenia i wytyczne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID 19.  W szkole również wracamy do zasad obowiązujących wcześniej i ustalonych we wrześniu 2020 roku.