• MAZOWIECKA POLICJA APELUJE
     • MAZOWIECKA POLICJA APELUJE

     • Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

       

      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

      Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

      Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

      Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

      Wyłączeni z tego obowiązku będą:

      - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

      - a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

       

      Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

       

      Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

      Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

      Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

      Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

       

      Drodzy uczniowie!
      Mazowiecka Policja apeluje:

       

      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

      Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

      Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

      Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

      Unikajcie miejsc publicznych!

      Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

    • Próbny Egzamin Ósmoklasisty
     • Próbny Egzamin Ósmoklasisty

     • Alternatywny link do pobierania arkuszy:

      https://okemagazyn.blob.core.windows.net/e8probny/e8arkusze.html

       

      Szanowni Państwo,

      W dniach od 30 marca do 1 kwietnia odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.

      Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

      ·30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 język polski

      ·31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 matematyka

      ·1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 języki obce nowożytne

      Wskazane jest, aby uczniowie –po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

       

    • ePodreczniki LOGOWANIE
     • ePodreczniki LOGOWANIE

     • Szanowni Państwo,

      Równolegle ze stroną szkolną ruszmy z działalnością na platformie ePodręczniki. W najbliższym czasie dostaniecie Państwo za pośrednictwem dziennika elektronicznego wiadomość zawierającą login i hasło do pierwszego logowania dla ucznia. Prosimy aby uczniowie zalogowali się zgodnie z poniższą instrukcją.

      POBIERZ W PDF

    • Komunikat
     • Komunikat

     • Szanowni Państwo!

      Po trudnym pierwszym tygodniu porządkujemy swoją pracę  w ciągu tygodnia i kolejnych, w następujący sposób.:

      1. Będziemy zamieszczać materiały na stronie szkoły, w swoich zakładkach  w rytmie wyznaczonym przez  ustalony na II semestr plan lekcji, dla każdej z klas i każdego nauczyciela. (Można powiedzieć, że lekcje odbywać się będą zgodnie  z planem ale zdalnie.) Materiały zamieszczać  będziemy do godziny 10:00 w dniu, w którym realizowane są zajęcia.

      • Przy zamieszczaniu materiałów uwzględnimy ich objętość, stopień trudności, zróżnicujemy rodzaj pracy tak,  by nie dominowała praca przed ekranem, pamiętać będziemy,  że to nie jedyne lekcje w tym dniu dla dziecka.

      2. Po zamieszczeniu materiałów:

      • Pozostaniemy online,  do dyspozycji  uczniów, rodziców, którzy mogą nam  zadawać pytania, zgłaszać problemy.
      • W miarę możliwości czasowych, sprzętowych, sieciowych będziemy odpowiadać na te problemy za pomocą poczty, rozmów na skypie.
      • Część z nas poprowadzi zaplanowane lekcje,  konsultacje, spotkania z dziećmi online za pomocą poczty, rozmów na skypie, z własnej inicjatywy będziemy kontaktować się z dziećmi udzielając im wsparcia.
      • Po 15:00 rozpoczniemy zamieszczanie materiałów na kolejny dzień, tak by znalazły się na stronie  do 10:00 kolejnego dnia.

      3. Ocenianie odbywać się będzie tyko w granicach obowiązujących w szkole zasad oceniania i z uwzględnieniem warunków w jakich obecnie realizowane są  zajęcia. W wielu miejscach odstąpimy od wystawiani ocen zastepując je informacją zwrotną.

      Taki porządek pozwoli Państwu  zaplanować i zorganizować Waszą pracę i naukę dzieci w domach.

      Do środy wszyscy nauczyciele przeorganizują  swoją pracę zgodnie z powyższymi ustaleniami.

      Piotr Matzanke

    • KOMUNIKAT
     • KOMUNIKAT

     •  

      Szanowni Państwo,

       

      Zgodnie z dzisiejszym komunikatem Ministra Edukacji Narodowej informuję, że Szkoła zawiesza zajęcia w oddziałach przedszkolnych i oddziałach szkoły podstawowej w następującym trybie;

      • Jutro i pojutrze, to jest 12 i 13 marca, dla dzieci i uczniów, których rodzice nie mogą zorganizować opieki w domu, prowadzone będą zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej i w łączonych grupach oddziałów przedszkolnych,  
       • W tych dniach szkoła nie zapewni posiłków dzieciom z oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej.
       • Prosimy o informowanie wychowawców o potrzebie zorganizowania opieki w tych dniach.
      • Od poniedziałku 16.03.2020 do dnia 25.03.2020 (środa) w szkole i oddziałach przedszkolnych nie będą się odbywały żadne zajęcia.

      Apeluję, aby w zaistniałej sytuacji dołożyć starań do zapewnienia opieki dzieciom w domach rodzinnych, unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).

       

      Ta przerwa w zajęciach to nie są wakacje, to jedno z działań zmierzające do ograniczenia skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa!

       

      Kolejne informacje przekazywane będą przez komunikaty na stronie szkoły www.sphuta.edu.pl oraz za pomocą dziennika elektronicznego lub telefonicznie przez wychowawców.

       

      https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

       

       

       

    • OPIEKA STOMATOLOGICZNA
     • OPIEKA STOMATOLOGICZNA

     • Szanowni Państwo!

       

      Informuję, że w  oparciu o "Porozumienie współpracy" w zakresie opieki stomatologicznej zawarte pomiędzy Gminą Mińsk Mazowiecki a SPZOZ w Mińsku Mazowieckim od dnia 03.03.2020 uczniowie szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w Hucie Mińskiej zostali objęci opieką stomatologiczną w  gabinecie stomatologicznym w Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce, w każdy wtorek od 9.00 do 11.00.

      W imieniu Kierownika Poradni Stomatologicznej Pani lek. med. Dorota Zawadka - Zielińska, zapraszam do korzystania z usług gabinetu. 

      W miesiącu marzec 2020 zapisy  na wizyty dentystyczne dokonywane są w sekretariacie szkoły w Hucie Mińskiej do każdego piątku.  Dalej zapisy będą prowadzone w gabinecie.

       

      Piotr Matzanke

    • KOMUNIKAT DYREKTORA
     • KOMUNIKAT DYREKTORA

     • Szanowni Państwo.

      W związku ze zwiększonym ryzykiem zachorowań spowodowanych nowym koronawirusem (SARS-CoV-2) informuję, że na bieżąco monitorujemy wszystkie informacje o zagrożeniu. Regularnie sprawdzamy komunikaty na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Stosujemy się do aktualnych zaleceń przekazywanych przez Ministerstwo Oświaty.

      W szkole została opracowana procedura postępowania dla pracowników szkoły w przypadku pozyskania informacji o zachorowaniu na chorobę zakaźną. Procedura i sposób reakcji nauczycieli na zagrożenie choroba zakaźną zostały „sprawdzone w boju”. (W czerwcu 2019 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim potwierdził przypadek zakażenia Meningokokami u dziecka w naszym przedszkolu.) Całość działań podejmowanych w tym czasie przez nauczycieli i pracowników szkoły zyskała pozytywną opinię przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim.

      W ostatnim tygodniu do dnia dzisiejszego podjęto dodatkowe kroki:

      • Zdezynfekowano pomieszczenia korytarza i sal oddziałów przedszkolnych.

      • Zakupiono dodatkową ilość środków higienicznych i rozdysponowano do użytku.

      • Wydrukowano i wywieszono dodatkowe instrukcje dotyczące sposobu mycia rąk.

      • Nauczyciele klas młodszych przekazują dzieciom zasady zachowania higieny, (dzieci ćwiczą mycie rąk, kichanie w rękaw itp.)

      • Nauczyciele klas starszych przypominają te same zasady uczniom klas 4-8.

      • Sprzątanie pomieszczeń szkolnych odbywa się na bieżąco w ramach dostępnych sił i środków.

      Podkreślam, że działania, które aktualnie są w tej sprawie podejmowane, mają charakter profilaktyczny.

      Jeśli zajdzie taka potrzeba dalsze informacje będziemy przekazywać na bieżąco na stronie szkoły www.sphuta.edu.pl, poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie. Jedynymi osobami upoważnionymi do przekazywania komunikatów  w tej sprawie jest dyrektor szkoły i wychowawcy klas oraz oddziałów przedszkolnych.

       

      Piotr Matzanke

      PROCEDURA CHOROBY ZAKAZNE.pdf

       

       

       

    • Wyjazd dla zwycięzców konkursów papieskich
     • Wyjazd dla zwycięzców konkursów papieskich

     • W dniu 5 lutego 2020 roku,  trzech uczniów naszej szkoły – Konrad Miąsek, Kacper Pustoła i Kacper Romanyszyn z kl. 8 pod opieką p. Doroty Kameli i p. Ireny Nowak,  wraz z 38 uczniami ze szkół powiatu mińskiego, udali się na wycieczkę do Warszawy. Została ona zorganizowana jako dodatkowa nagroda dla laureatów konkursów Powiatowego Dnia Papieskiego z 2018 i 2019 roku. Trzy szkoły –  Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej, Szkoły Salezjańskie z Mińska Mazowieckiego i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Mińska Mazowieckiego, organizatorzy dni papieskich, od wielu lat współpracują z Muzeum  Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. W ramach tej współpracy, a także z okazji tegorocznych wydarzeń, tzn. 100-nej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II i beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia,  zostaliśmy zaproszeni do zwiedzenia Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej i  Muzeum  Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego znajdującego się w Świątyni Opatrzności na warszawskim Wilanowie. W Domu Arcybiskupów mieliśmy zaszczyt spotkać się z Kardynałem Kazimierzem Nyczem, który zapoznał nas z historią pałacu. Ksiądz kardynał nawiązał też do prymasa Wyszyńskiego i ks. Karola Wojtyły, do tego, jak, gdzie i kiedy skrzyżowały się ich drogi. Na koniec audiencji dostaliśmy od ks. kardynała pamiątkowe obrazki i cukierki oraz zrobiliśmy wspólne zdjęcie.

      Następnie udaliśmy się do Świątyni Opatrzności Bożej. Zafascynowała nas ogromna kubatura budynku i ilość zgromadzonych relikwii. Przed muzeum przywitał nas zastępca dyrektora ds. muzealnych, Pan Piotr Dmitrowicz, historyk, który poinformował nas, że ekspozycja główna Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego znajduje się w pierścieniu okalającym kopułę Świątyni Opatrzności Bożej na wysokości 26 metrów. Zajmuje ona około 2000 m² powierzchni. Ramy czasowe obejmują okres od 1901 roku (rok urodzin Stefana Wyszyńskiego) do 2005 roku (śmierć Jana Pawła II).  Naszymi przewodnikami po wystawie byli:  dr Edgar Sukiennik, historyk, pracownik działu merytorycznego, dr Justyna Majewska, historyk, pracownik działu merytorycznego,  mgr Anna Jasińska, psycholog, pracownik działu edukacji i mgr Julian Adamczyk, socjolog, pracownik działu edukacji – opiekun i koordynator naszego wyjazdu. Pracownicy muzeum w ciekawy sposób i z wielką pasją opowiadali o historii życia i dokonaniach dwóch wielkich Polaków – ludzi Kościoła, Karola Wojtyły i Stefana Wyszyńskiego na tle  wydarzeń  historyczno-politycznych.  Dowiedzieliśmy się jaki wpływ na losy Kościoła, zachowanie wiary i obalenie komunizmu w  Polsce mieli patroni muzeum.  Ekspozycja muzealna wywarła na nas ogromne wrażenie, ponieważ połączone zostały różne formy wystawowe i multimedialne, prawdziwie na miarę XXI wieku.

      Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom muzeum, szczególnie Panu  Dawidowi Machajowi  - Zastępcy Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego i Julianowi Adamczykowi - pracownikowi działu edukacji, dzięki którym nasz wyjazd doszedł do skutku.

       Irena Nowak -organizator

    • Ferie 2020 z RC Mazovia
     • Ferie 2020 z RC Mazovia

     • Klub Sportowy RC Mazovia zaprasza w drugim tygodniu ferii (od 17.02 do 20.02.2020) na zajęcia Rugby. Treningi odbywać się będą na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej,  w poniedziałek od 9:00 do 10:30, wtorek od 9:00 do 10:30, środę od 9:00 do 10:30. W czwartek planowany jest wyjazd na turniej Rugby Tag do Janowa. Zapraszamy.

      RC Mazovia

    • Etap diecezjalny konkursu „Cud nad Wisłą – dzieło Bożej Opatrzności”
     • Etap diecezjalny konkursu „Cud nad Wisłą – dzieło Bożej Opatrzności”

     • Dnia 16 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 2, im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej  w Słupnie k. Radzymina odbył się etap diecezjalny konkursu „Cud nad Wisłą – dzieło Bożej Opatrzności”, w którym brali udział nasi uczniowie z klasy 8 – Kacper Romanyszyn i Konrad Miąsek. Mimo, że medali nie przywieźliśmy, to, jak powiedział ks. bp Marek Solarczyk, wszyscy uczestnicy (a było ich 97) są zwycięzcami, bo zmierzyli się z szerokim zakresem materiału, własnym stresem oraz zdobyli nowe doświadczenia i wiedzę. Dziękujemy chłopcy za reprezentowanie naszej szkoły na forum diecezji.

      Irena Nowak

    • Jasełka w kościele MBNP w Hucie Mińskiej
     • Jasełka w kościele MBNP w Hucie Mińskiej

     • W niedzielę 12 stycznia 2020 roku klasa 5, pod kierunkiem p. Ireny Nowak, wystawiła jasełka bożonarodzeniowe w kościel parafialnym w Hucie Mińskiej. Mimo, że nie było dekoracji i scenariusz został "okrojony", to wierni uczestniczący w Eucharystii i oglądający przedstawienie byli zachwyceni, wręcz wzruszeni występem uczniów. Kochani uczniowie klasy 5 dziękuję za Wasze zaangażowanie i występ zarówno w szkole, jak i w kościele - Irena Nowak

    • AUTOBUS SZKOLNY
     • AUTOBUS SZKOLNY

     • Informuję, że od 02.01.2020 w dni nauki szkolnej będzie kursował autobus dowożący uczniów z miejscowości Wólka Iłowiecka, Grabina do Szkoły w Hucie Mińskiej. Przewozy dzieci organizuje firma "USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB - Bogdan Raniszewski; 07-200 Wyszków; ul. Janusza Korczaka 12". Autobus kursował będzie zgodnie z powyższym rozkładem. Przejazd odbywać się na podstawie ważnego biletu miesięcznego. Dzieci - uczniowie, którym Gmina Mińsk Mazowiecki zgodnie Ustawą Prawo Oświatowe jest zobowiązana zapewnić bezpłatny dowóz otrzymają bilety w sekretariacie szkoły, w pierwszych dniach stycznia.

       

      Trasa_dowozu_MAPA.pdf

     • Mikołajki w Siedlcach.

     • W dniu 3 grudnia 2019 roku 47 uczniów klas 4-8 z naszej szkoły wraz z opiekunami świętowali mikołajki w kręgielni FACTORY i kinie Helios w Siedlcach. Do kina dotarliśmy o godzinie 9:00 i w dwóch grupach oglądaliśmy dwa filmy: "Był sobie pies 2" i "Kraina Lodu" w 3D. Uczniowie mogli wybrać seans filmowy. Następnie o 11:30 dotarliśmy do kręgielni, by tam uczestniczyć w warsztatach kulinarnych - Święto pizzy". Część uczniów bawiła się w kręgielni, a druga połowa brała udział w warsztatach. Potem była zamiana grup. Każdy uczestnik sam wałkował ciasto, układał na podkładzie składniki wedle uznania, doprawiał i ozdabiał. Następnie podpisane pizze trafiły do pieca by w wysokiej temperaturze (ponad 300 stopni) upiekły się i trafiły na stół. Uczniowie doskonale sobie poradzili z wyzwaniem, pizze były pyszne, piękne, jedyne w swoim rodzaju.

      Jako wychowawcy i nauczyciele SP w Hucie Mińskiej jesteśmy dumne, że nasi uczniowie po raz kolejny zostali pochwaleni przez obsługę lokalu za posłuszeństwo wobec opiekunów, kulturę osobistą i kulturę spożywania posiłków.

      Ja osobiście dziękuję naszym uczniom i koleżankom z pracy za postawę koleżeńską wobec siebie i miło spędzony czas.

      Opracowała HBK

     • Warsztaty rękodzieła - SZOPKI BOŻONARODZENIOWE.

     • W dniu 2 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej pojawiły się dwie niesamowite kobiety, które tchnęły w naszych uczniów i nauczycieli ducha świąt i całą masę folkloru z naszego regionu. Chętni uczniowie z klas 4-8 mogli uczestniczyć w procesie tworzenia szopki od podstaw. Pod wnikliwym okiem autorek spotkania każdy uczeń, i duży i mały budował swoje arcydzieło. Niby szopki były jednakowe, a każda inna i niepowtarzalna. Swoje dzieła uczestnicy zabrali do domu, by udekorować stół biesiadny lub pokój podczas świąt Bożego Narodzenia. Warsztaty zorganizowała i sprawnie przeprowadziła Pani Hanna Jędrasik. Dyrekcja i opiekunowie klas otrzymali szopkę jako podziękowanie za pomoc i opiekę nad uczniami.

      Opracowała HBK

     • STUDNIA DLA MADAGASKARU

     • Drodzy Rodzice, kochane Dzieci,

      Jak pamiętacie, przez kilka lat prowadziliśmy zbiórki pieniężne na misje, konkretnie na pomoc „adoptowanym bliźniętom na Madagaskarze”. Brat Daniel Kloch – misjonarz, który trzykrotnie odwiedził naszą szkołę, zajmował się, m.in. pomocą dzieciom porzuconym, głównie bliźniętom. Obecnie nasze bliźniaki usamodzielniły się, więc przesyłane ostatnio przez nas  kwoty były przeznaczone, np. na operację oczu Fanji. Od pewnego czasu br. Daniel posługuje na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru w diecezji Toamasina (Tamatave). To bardzo trudny teren pracy misyjnej, duszpasterskiej, duchowej i intelektualnej, ponieważ mieszka tam bardzo biedna ludność w większości nie potrafiąca czytać i pisać, będąca często pod wpływem szamanów. Ponadto ogromnym problemem jest tam dostęp do wody pitnej. Walcząc o przeżycie, mieszkańcy korzystają z wody zanieczyszczonej, która przenosi różne choroby. Rozwiązaniem jest budowa studni głębinowych. Technologia, która u nas jest powszechnie dostępna, tam bywa luksusem ratującym życie. Obecnie br. Daniel, za pośrednictwem Prokury Misyjnej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej zbiera pieniądze na budowę studni głębinowej, która dostarczy wodę kilkuset osobom. Solidaryzując się z bliźnimi w potrzebie, będziemy prowadzić zbiórki w naszej szkole na ten cel.

      Jeśli ktoś zechciałby indywidualnie wesprzeć to dzieło, to pieniądze można wpłacać na adres: Prokura Misyjna Misjonarzy Oblatów M.N., 60-102 Poznań, ul. Ostatnia 14, konto: PKO BP SA nr: 18 1020 4027 0000 1202 0031 7198 z dopiskiem w tytule przelewu „Studnia dla Madagaskaru”.

      Katechetka, mgr Irena Nowak

       

       

    • URODZINY BABY JAGI
     • URODZINY BABY JAGI

     • W dniu 18 listopada uczniowie naszej szkoły z klas: 4, 5 i 6a wraz z opiekunami Panią H. Jędrasik, Panią H. Jackiewicz, Panią H. Biedruna-Kudź i Panią D. Kamela zostali zaproszeni na niesamowite i niepowtarzalne Urodziny Baby Jagi - czyli spektakl słowno - muzyczny. Aktorzy Łódzkiego Teatru Powszechnego oraz pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mińsku Mazowieckim przygotowali taką super imprezkę. Przedstawienie zawierało elementy znanych wierszy i piosenek zaprezentowanych najmłodszej publiczności w sposób śmieszny i humorystyczny, który bawił zarówno małych jak i dużych. Dialogi zawierały mądre i ciekawe myśli i morały, które powiedziane i wyśpiewane dotarły do publiczności. Wszyscy bawili się bardzo dobrze. Oczekujemy więcej takich imprez.

      Opracowała HBK