• Komunikat nr 4 COVID 19
     • Komunikat nr 4 COVID 19

     • Szanowni Państwo
      Z przykrością informuję, że po raz kolejny na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), zawieszam zajęcia obowiązkowe, tym razem dla klasy 2,4,5 i 8 na okres od 18 do 27.11.2021.
    • Komunikat nr3 - COVID 19
     • Komunikat nr3 - COVID 19

     • Szanowni Państwo

      Od dnia dzisiejszego, 15.11.2021 uczniowie klas 7,8 oraz 6  noszą maseczki ochronne podczas pobytu w szkole. Nauczyciele  wspierają uczniów w wywiązywaniu się z nałożonego nakazu, przede wszystkim przez osobisty przykład. Uczniowie przynoszą do szkoły maseczki ochronne.  Dodatkowo zapewniamy dostęp do maseczek ochronnych dla uczniów i pracowników szkoły.

    • Ślubowanie Pierwszaków
     • Ślubowanie Pierwszaków

     • Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły są już pełnoprawnymi uczniami.

      14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, w naszej szkole odbyła się uroczystość Ślubowania uczniów klasy pierwszej. To był wyjątkowy dzień nie tylko dla maluchów, ale także dla ich rodziców, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie tego niezwykle ważnego dla całej społeczności szkolnej wydarzenia.

      Wszystkich zebranych powitała wicedyrektor-pani Ewa Rafałowska.

      Zanim bohaterowie tego dnia-pierwszaki-zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów, musieli, jak nadmienił w wierszu jeden z występujących na scenie chłopców, zadziwić zebranych swoimi umiejętnościami i wiedzą, bo w końcu "...Ślubowanie to uroczystość taka, która z dziecka robi uczniaka..."

      Pierwszaki udowodniły, że potrafią liczyć, wiedzą, co to jest elementarz, znają symbole narodowe,a dzięki wsparciu starszej koleżanki-Paulinki Sulej śpiewająco znają zasady ruchu drogowego.

      Każdy wyrecytowany z przejęciem, przez małego artystę, wiersz i wyśpiewana, przez pierwszaka, piosenka budziła aplauz wzruszonych rodziców. Najwięcej emocji wśród widzów wywołały jednak tańce, które najpierw do piosenki o marzeniach zaprezentowały dziewczynki, a następnie chłopcy. Ich taniec "Jailhouse rock" nagrodzony został głośną owacją zgromadzonych na sali gości.

      Uczennice klasy czwartej-Amelka Major i Maja Czyż, w roli egzaminatorek, przeprowadziły test, by sprawdzić, czy pierwszaki posiadają wystarczająco dużo zapału i wytrwałości do podjęcia wysiłku, z którym mierzy się każdy uczeń-nauką. Test zaliczono pozytywnie, a dzięki wypiciu soku od którego" przybywa rozumu" i skonsumowaniu "tabletki mądrości" wszystkie pierwszaki dopełniły formalności, które uprawniły ich do zmierzenia się z ostatnim, najważniejszym etapem uroczystości.

      Po wprowadzeniu sztandaru uczniowie klasy pierwszej złożyli ślubowanie, a tym samym zobowiązali się do przestrzegania obowiązujących w szkole reguł, godnego reprezentowania klasy i szkoly, podążania za marzeniami, a przede wszystkim do rozwijania talentów i pasji przy wsparciu rodziców i nauczycieli.

      Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały, wykonane przez rodziców, dyplomy, medale, ołówki obfitości, a od starszych kolegów-książki.

      To był szczególny, wzruszający dzień, o którego oprawę zatroszczyli się także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie klasy drugiej i trzeciej. Ich słowno-muzyczne prezentacje przygotowane przez panie: Grażynę Zawistowską i Bogusławę Nalazek były wspaniałym podziękowaniem dla wszystkich pracowników szkoły z okazji ich święta.

       

      Elwira Solecka vel Szymańska

       

       

    • Komunikat nr 2 -COVID 19
     • Komunikat nr 2 -COVID 19

     • Szanowni Państwo

      Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
      z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim zawiesiłem zajęcia obowiązkowe dla klasy 7 na okres od 09 do 13.11.2021.

     • Wielki konkurs Rzecznika na najciekawsze prace plastyczne o prawach dziecka

     • Ogłoszenie o konkursie dla szkół na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2021
      W związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, pełne dziecięcej radości i zabawy, które pełni też inną ważną rolę. Podczas związanych z tym dniem zajęć należy informować dzieci i młodzież o tym, jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić, jeśli są łamane. Warto podkreślać także istotną rolę dorosłych - mamy i taty, babci i dziadka, ale też nauczycieli, pedagogów oraz Rzecznika Praw Dziecka - którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny do dnia 17 grudnia 2021 r. zgłosić swój udział, przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia oraz skany lub zdjęcia wybranych prac plastycznych wraz z imieniem i nazwiskiem autora (lub autorów) i informacją o kategorii wiekowej - na adres email: konkurs@brpd.gov.pl. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace plastyczne autorstwa uczniów w każdej z kategorii wiekowych (najlepsze zdaniem osób oceniających prace na poziomie szkoły). Organizatorzy ustalili trzy kategorie wiekowe. Dwie dotyczą szkół podstawowych: kl. I-IV, kl. V-VIII, jedna przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii wiekowej. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

      Zgłoszenie powinno zawierać:
      - w tytule: nazwę szkoły oraz dopisek „Konkurs plastyczny z okazji ODPD”;
      - wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji szkoły Formularz Konkursowy, który stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu Konkursu;
      - krótki opis (maks. 2000 znaków) przebiegu konkursu w szkole, czyli ile prac wykonali uczniowie z poszczególnych klas, kto dokonywał wyboru laureatów na poziomie szkolnym;
      - załączniki w postaci skanów wybranych przez szkolne jury prac plastycznych, ewentualnie także zdjęć z wystawy, o ile prace zostały zamieszczone np. w gablocie na terenie szkoły. Pliki winny być oznaczone imieniem i nazwiskiem autora/autorów;
      - oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji szkoły pozwalające na użycie ww. materiałów przez Organizatora Konkursu, czyli Biuro Rzecznika Praw Dziecka do promocji tegoż konkursu na stronie brpd.gov.pl, w mediach społecznościowych oraz innych mediach współpracujących z BRPD, a także skany oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych uczniów- autorów prac zezwalające na zgłoszenie prac do konkursu, na użycie danych autorów prac
      - imienia, nazwiska, wieku oraz szkoły, do której uczęszcza i prac w opisany powyżej sposób. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

      Rozstrzygnięcie konkursu
      Spośród nadesłanych zgłoszeń 3-osobowa komisja konkursowa, powołana przez Rzecznika Praw Dziecka wybierze po maksymalnie 20 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną poddane szczegółowej ocenie, w celu wybrania trójki laureatów w każdej kategorii wiekowej oraz pozostałych wyróżnionych prac. Decyzję w sprawie szczegółowo ocenianych prac komisja podejmie w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie Konkursu, sumując wszystkie przyznane przez siebie dla poszczególnych zgłoszeń punkty. Szczegółowy opis zamieszczono w Regulaminie konkursu, który stanowi załącznik nr 3. Komisja ogłosi decyzję do dnia 10 stycznia 2022 r.

      Nagrody
      Zwycięzcy - wybrani przez Komisję autorzy najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej - otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy, ufundowane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy będą obejmowały: rower, namiot plażowy, czytnik e-booków, słuchawki bezprzewodowe, ręcznik sportowy, zestaw do gry w badmintona, zestaw do gry w ping-ponga, piłkę, koszulkę sportową, czapkę z daszkiem. Laureaci - wybrani przez Komisję autorzy dwóch pozostałych najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej - otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych laureata: zestaw do darta, namiot plażowy, czytnik e-booków, słuchawki bezprzewodowe, ręcznik sportowy, zestaw do gry w badmintona, zestaw do gry w ping-ponga, piłkę, koszulkę sportową, czapkę z daszkiem. Autorzy pozostałych 10 prac wybranych jako wyróżnione otrzymają zestawy nagród rzeczowych wyróżnionego: czytnik e-booków, słuchawki bezprzewodowe, ręcznik sportowy, zestaw do gry w badmintona, zestaw do gry w ping-ponga, piłkę, koszulkę sportową, czapkę z daszkiem.

      Rzecznik Praw Dziecka zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w konkursie

      https://brpd.gov.pl/2021/10/29/wielki-konkurs-rzecznika-na-najciekawsze-prace-plastyczne-o-prawach-dziecka/

    • Komunikat nr 1 - COVID 19
     • Komunikat nr 1 - COVID 19

     • Z uwagi na zagrożenie wystąpienia przypadków zachorowań COVID 19 w naszej społeczności informuję, że zgodnie z obowiązującymi procedurami higieny, w szkole od 08.11.2021 zwracać będziemy szczególną uwagę na następujące zapisy:

     • WYNKI KONKURSU Z OKAZJI DNIA PAPIESKIEGO

     • Z okazji XXI Dnia Papieskiego  zorganizowanego pod hasłem „Nie lękajcie się”, w naszej szkole został przeprowadzony konkurs na trzech poziomach i o trzech różnych tematykach. Przystąpiło do niego 39 uczniów. Oto wyniki:

      Klasa 1 i 2 – konkurs plastyczny „Pasje, zabawy małego Karola Wojtyły”

      Franciszek Kaczmarczyk kl. 1- I miejsce

       Antoni Krzyżanowski kl. 2 – II miejsce                                       

       Patryk Kowalski kl. 2 – III miejsce

      Julia Cichoń kl. 2- wyróżnienie

      Barbara Koszel kl. 1 - wyróżnienie

       Mikołaj Gorczyca kl. 1 - wyróżnienie                                                      

       

      Podziękowania:

      Agata Niewczas  

      Kacper Stosio                                                                                 

      Helena Szaturska                                                                          

       Diana Kopacz

      Wojciech Wielgołaski                                                                  

       Nina Kulma

      Marcelina Piątek                                                                            

       Gabriela Poręba

      Marcel Korzeń

      Mikołaj Kozyra

      Aleksander Pechcin

      Bartłomiej Żeberek

      Emilia Sulej

      Ksawery Maciejczak

       

      Klasa 3 i 4 - Interaktywny konkurs wiedzy o Karolu Wojtyle – Janie Pawle II

      Maja Wolińska kl. 4 -  I miejsce            
      Kamil Podobas kl. 4 -  II miejsce           
      Lena Gorczynca kl. 4 – II miejsce          
      Paulina Sulej kl. 4  -  III miejsce               
      Mateusz Kulma  kl. 4 -  wyróżnienie      
      Jan Grajda kl. 4 -  wyróżnienie                 
      Izabela Kopka kl. 4 -  wyróżnienie                                                                                                                     Oliwia Koszel kl. 3 – wyróżnienie                 

      Podziękowania:
      Marcelina Laskowska
      Amelia Major
      Julia Piotrowska
      Alicja Ciężkowska
      Alicja Książek
      Kamil Celej
      Nikola Krusiewicz

       

      Klasa 5,6,7,8 - Cyfrowy konkurs umiejętności i wiedzy O Janie Pawle II ( metaplan/mapa myślowa):

      Paweł Ziędalski kl. 6 – wyróżnienie

      Wiktoria Kowalska kl. 7 – wyróżnienie

      Zuzanna Walczak kl. 8 – wyróżnienie

      Maciej Książek kl. 8 – wyróżnienie

       

      Wręczenie nagród nastąpi w najbliższym czasie.

      Drodzy uczniowie, serdecznie dziękuję za Wasz aktywny udział w życiu szkoły, za podjęty przez Was trud zmagań konkursowych. Wszyscy jesteście zwycięzcami!, bo – nawiążę do słów papieża – pokonaliście własne lęki, obawy, a może i wygodnictwo, postanowiliście sprawdzić się plastycznie (młodsi), poszerzyć swą wiedzę nie tylko o naszym Wielkim Świętym Rodaku, ale i o wydarzeniach, jakie miały miejsce w Polsce i świecie w czasie Jego pontyfikatu. Życzę Wam, by te słowa Św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, towarzyszyły Wam przez całe życie, dodając odwagi w podejmowaniu i realizowaniu coraz to nowych zadań i wyzwań, które będziecie spotykać na swej drodze życiowej.

      Irena Nowak

     • SOS Dziecięcy Telefon Zaufania

      • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka Ogólnopolska Infolinia dla Dzieci i Młodzieży oraz Ich Opiekunów POMAGAMY~zmiany od 1 listopada 2021 roku

      • Ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada 2021 roku zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

        Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to: 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. 

       Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

       Więcej informacji: Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – Rzecznik Praw Dziecka (brpd.gov.pl)

        

        

     • Święto Bibliotek Szkolnych

     • Miesiąc Bibliotek Szkolnych w naszej szkole to czas, kiedy staramy się pokazać ,,pełne oblicze’’ biblioteki poprzez realizację ciekawych apeli.

      W tym roku na specjalne zaproszenie odwiedziły naszą szkołę p. Karolina Wieczorek - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim wraz z paniami z działu dziecięcego Miejskiej Biblioteki. Pani dyrektor w bardzo ciekawy sposób przedstawiła nam ofertę mińskiej Biblioteki Publicznej.

      Na koniec spotkania był quiz oraz nagrody wręczane przez logo biblioteki - misia pandę.

      Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu zwiększy się zainteresowanie czytaniem wśród uczniów. Tego sobie, innym nauczycielom i bibliotekarzom życzymy.

      Składamy też podziękowania niezawodnej p. Magdzie Gorczycy za pomoc w przygotowaniu dekoracji.

                                                                                                     Organizatorzy: Elżbieta Raszkowska, Dorota Kamela

    • Dzień Języków Obcych
     • Dzień Języków Obcych

     • Europejski Dzień Języków Obcych jest obchodzony corocznie 26 września. W naszej szkole obchody tego święta trwały blisko tygodnie! W pierwszym tygodniu uczniowie mieli możliwość poznania flag, języków oraz zabytków z różnych państw dzięki interaktywnym zadaniom rozmieszczonym w różnych miejscach szkoły w postać kodów QR. Samodzielni w tej sferze uczniowie zostali nagrodzeni oceną za aktywność z języka angielskiego oraz pochwałą wpisaną do dziennika. Brawo dla Was! 

      W kolejnym tygodniu odbyło się losowanie państw dla każdej klasy. Klasy I-III przygotowały piękne gazetki na temat Hiszpani, Włoch i Szkocji; klasa IV wylosowała Rosję, V- Niemcy, VI- Anglię, VII- Grecję, VIII- Francję. Uczniowie mieli za zadanie zaprezentowanie wylosowanego państwa w dowolny sposób, ale ich pomysłowość, oryginalność oraz zaangażowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Mieliśmy okazję zobaczyć rosyjskiego kazaczoka, greckie sirtaki (potocznie nazywane zorbą), mogliśmy spotkać królową brytyjską Elżbietę II oraz Marię Antoninę, poznać ciekawostki na temat państw oraz zasmakować w potrawach takich jak French fries, schnitzel, солянка, greckie gołąbki w liściach winogron Dolmages, bagietki i francuskie sery, niemieckie Würste 

      Niezależna komisja oceniała klasy i ich burzliwe obrady jeszcze się nie zakończyły. Wszyscy oczekujemy na ostateczny werdykt, która z klas zasługuje na wyróżnienie w konkursie na najlepszą prezentację.  

      Bardzo dziękuję za pomoc w zorganizowaniu tego święta. Drodzy uczniowie- byliście ŚWIETNI!!! Dziękuję również paniom wychowawczyniom, które nadzorowały pracę swojej klasy oraz rodzicom, którzy jak zawsze, byli niewymownie pomocni!!! Dziękuję serdecznie! Dzięki takim dniom jak szkolne obchody Dnia Języków Obcych można realnie poczuć jaką moc ma wspólna praca,  

      Katarzyna Skrzyńska 

      Koordynator Dnia Języków Obcych  

    • 14 października DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
     • 14 października DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

     • Dnia 14 października o godzinie 10:00 odbędzie się Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego pierwszoklasiści złożą uroczyste ślubowanie. Wszyscy uczniowie i nauczyciele, przyjmą oficjalnie do grona uczniów naszej szkoły „pierwszaki”. Pokażmy, że tworzymy jedną społeczność, że jesteśmy dla siebie ważni.

      Po uroczystości uczniowie klas 4-8 wraz z wychowawcami i nauczycielami udadzą się do sal lekcyjnych by wspólnie porozmawiać o szkole. Chcemy wsłuchać się w głos uczniów i poznać ich potrzeby dotyczące szkoły. Jak chcą, żeby wyglądała? Jakiej szkoły chcą rodzice? Jakiej szkoły, jakich absolwentów potrzebuje nasz kraj? Jacy my chcemy być? Zebrane informacje udostępnimy na naszej stronie internetowej.
     • Kosmiczne Planetarium w naszej szkole i spotkanie z człowiekiem nauki - dr fizyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach.

     • W dniu 30 września 2021r. naszą szkołę odwiedził dr fizyki, matematyki i informatyki stosowanej Pan Marek Siłuszyk, który na codzień pracuje ze starszą młodzieżą na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach. Przygotował wykłady i spotkania z fizyką nawet dla najmłodszych uczniów. W ciekawy sposób opowiadał o Kosmosie, ciałach niebieskich i galaktykach. Przywiózł ze sobą imitację statku kosmicznego, by uczniowie mogli poczuć się jak podczas lotów kosmicznych. 


     • Zmieniamy się na plus - lekcja biologii i chemii w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie.

     • W dniu 4 października 2021 r. uczniowie klasy 7 i 8 wraz z opiekunami: Panią Hanną Jackiewicz i Panią Hanną Biedruna-Kudź uczestniczyli w plenerowych zajęciach na terenie ogrodu botanicznego i poszukiwali oznak jesieni. Pod okiem przewodnika nasi uczniowie poznali najciekawsze okazy roślinne. Uczniowie zapoznawali się z florą znaną i nieznaną, zagrożonymi lub wymarłymi gatunkami roślin, roślinnością górską i roślinością tropikalną.

      Ponadto poznali wpływ odczynu gleby na rośliny oraz sposoby zakwaszania i odkwaszania gleby pod uprawy. Pogoda dopisała i uczniowie spędzili kilka godzin na powietrzu, podziwiając barwy i oznaki jesiennej odsłony ogrodu warszawskiego. Po pracowicie spędzonym czasie zajęć, wszyscy doskonale się bawili na ognisku w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie, gdzie oprócz kiełbasek uczniowie kosztowali owoców zbieranych jesienią. Całą podróż oraz ognisko młodzież umilała nam piosenkami różnych kategorii. Czas upłynął szybciutko. Kolejny wyjazd się udał. Młodzież otrzymała zadania, które może wykonać na dodatkowe oceny z aktywności szkolnej. Życzymy samych szóstek :) 

    • Dzień Papieski 2021 - konkurs
     • Dzień Papieski 2021 - konkurs

     • Dzień Papieski to święto obchodzone w niedzielę przed 16 października dla uhonorowania Jana Pawła II. Data święta jest nieprzypadkowa – 16 października to dzień wyboru Karola Wojtyły na Głowę Kościoła. W ten sposób chciano podziękować papieżowi za jego poświęcenie, oddanie i miłość.

      Dzień Papieski powstał w 2001 roku z inicjatywy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Każdego roku Dzień Papieski ma inną tematykę, jednak ich zakres jest niezmienny i dotyczy kwestii intelektualnych (organizowane są spotkania poświęcone nauczaniu Jana Pawła II), duchowych, czyli modlitw w intencji Ojca Świętego, artystycznych (wydarzenia kulturalne) oraz charytatywnych (zbierane są środki na stypendia dla uzdolnionych dzieci pochodzących z niezamożnych rodzin).

      Dzień Papieski jest także okazją do wspomnienia postaci Jana Pawła II oraz refleksji nad jego przesłaniami, które nigdy nie tracą na ważności. Szczególnym odznaczeniem papieża-Polaka jest ustanowiony w 2005 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Dzień Papieża Jana Pawła II  obchodzony 16 października.

       

      W naszej szkole uczcimy pamięć Wielkiego Rodaka w następujący sposób:

      - konkurs plastyczny dla uczniów z klasy 1 i 2 na temat „Pasje, zabawy małego Karola Wojtyły”  - praca ma być wykonana samodzielnie, dowolną techniką na kartce z bloku A4, podpisana na odwrocie (imię, nazwisko, klasa); prace należy dostarczyć  do p. I. Nowak lub p. K. Skrzyńskiej do 14 października 2021 r.

      - interaktywny konkurs wiedzy o Karolu Wojtyle – Janie Pawle II dla uczniów klasy 3 i 4, który odbędzie się dnia 19 października 2021 r.

      - cyfrowy konkurs umiejętności i wiedzy polegający na wykonaniu mapy myślowej/metaplanu (np. w programie coggle.it),  w którym zawarte będą najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły – Jana Pawła II na tle historii Polski i świata w następującym porządku:

      Klasa 5 – czasy szkolne i młodość

      Klasa 6 – kapłaństwo - od 1 XI 1946 r. do 16 X 1978 r.

      Klasa 7 – okres pontyfikatu - od 16 X 1978 r. do 1990 r.

      Klasa 8 – okres pontyfikatu - od 1991 do 2  IV 2005 r.

      Prace można przesyłać na e-mail: i.nowak@sphuta.edu.pl lub k.skrzynska@sphuta.edu.pl bądź dostarczyć na nośniku do pani Ireny Nowak lub pani Katarzyny  Skrzyńskiej do 14 października 2021 r.

      Na wszystkich uczestników, którzy spełnią wymagane kryteria czekają nagrody!

      Pamiętajcie, jak powiedział papież, „nie lękajcie się” wyzwań, pracy i pokonywania własnych słabości.

     • Wizyta w schronisku

     • Uczniowie ze szkolnego koła wolontariatu razem z opiekunami panią Elżbietą Raszkowską i panią Dorotą Kamelą pojechali do schroniska dla zwierząt w celu przekazania karmy dla psów i kotów.

      Gdy dotarlismy na miejsce wszyscy od razu posmutnieli na widok tych biednych i wygłodniałych psów. Kiedy juz przekazalismy karmę pracownikowi schroniska, on opowiedział nam kilka historii o schronisku. Wszyscy uczestnicy postanowili co jakiś czas pomóc tym zwierzakom.

      Apelujemy do wszystkich POMAGAJMY naprawdę warto.

      W drodze do schroniska wolontariusze odwiedzili Zamek Królewski, gdzie wzięli udział w lekcji muzealnej ,,Z wizytą u Króla”. Lekcja była bardzo interesująca, wszystkim uczestnikom bardzo się podobała.

      Ten jedniodniowy wyjazd był bardzo udany. Uczniowie wrócili zadowoleni.

                                                                                                 Dorota Kamela

     • INTEGRACYJNA WYCIECZKA KLAS 6, 7 I 8 NA MAZURY.

     • Kilka wspólnych zdjęć.

      W dniach 9 i 10 września 2021 r. uczniowie klas: 6, 7 i 8 wyruszyli spod szkoły razem z wychowawcami: Panią Hanną Jackiewicz i Panią Magdaleną Książek oraz Panią Hanną Biedruna-Kudź i zaprzyjaźnionym kierowcą Panem Mariuszem Parolem do Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego GWAREK w Pięknej Górze.

      Mazury przyjęły nas słonecznie a grupa animacyjna ośrodka od razu po zakwaterowaniu podzieliła uczniów na 3 grupy i rozpoczęła zajęcia tematyczne z animatorami:

      1) animacje pierwszerj pomocy, w której uczniowie na początku słuchali teorii, a potem wykorzystywali ją w praktyce i mieli udzielić pomocy osobie poszkodowanej,

      2) szkoła komandosów, w której uczniowie trenowali biegi, marsz, czołganie się po plaży oraz mieli doczynienia z atrapami broni, 

      3) zabawy w piłkach Bubbles, które uczniowie zakładali, poruszali się w nich i rozgrywali w nich mecz drużynowy,

      4) paintball, uczniowie na początku zostali poinformowani o zasadach bezpiecznego używania broni a następnie w grupkach uczestniczyli w zajęciach animowanych przez animatorów.

      Ostatnie zajęcia grupowe to były nocne podchody na terenie ośrodka. Każda grupa miała do wykonania konkretne zadania, w których wykonaniu przeszkadzali animatorzy. Mimo to zadania te nasze grupy wykonały bardzo dobrze i przed czasem. 

      Wyjazd okazał się udany i bezpieczny, posiłki pyszne. Wszyscy wrócili do domu zadowoleni i pełni wrażeń. Już planujemy następną wycieczkę :)

     • Spotkanie klasy VIII z radcą prawnym.

     • Uczniowie kl.VIII w ramach zajęć z doradztwa zawodowego uczestniczyli w spotkaniu z radcą prawnym.

      Tematem prelekcji naszego gościa była historia jego ścieżki edukacyjno-zawodowej. Młodzież mogła usłyszeć informację o predyspozycjach do zawodu prawnika, a także drodze edukacyjnej zawodu. Spotkanie to przyczyniło sie do budowania świadomości zawodowej uczniów, a także zwiększenia motywacji do nauki. Ponadto wizyta ta udowodniła uczniom, że warto szukać w sobie życiowych celów i konsekwentnie dążyć do nich.

      Dorota Kamela