•  

  • Aktualności

    • 14.10.2020 Dzień Komisji Edukacji Narodowej
     • 14.10.2020 Dzień Komisji Edukacji Narodowej


      Informuję, że Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej na wczorajszym posiedzeniu, po analizie sytuacji pandemicznej, uwzględniając sposób realizacji podstawy programowej w ubiegłym roku szkolnym, możliwe ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły w bieżącym roku szkolnym podjęła decyzję o
    • Medal 100-lecia Bitwy Warszawskiej „Cud nad Wisłą”
     • Medal 100-lecia Bitwy Warszawskiej „Cud nad Wisłą”

      W czwartek 17 września 2020 roku miała miejsce podniosła uroczystość. Podczas Mszy Świętej za Ojczyznę sprawowanej przez proboszcza Parafii MBNP w Hucie Mińskiej ks. Wojciecha Pancewicza i ks. kapelana Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Andrzeja Jackowicza, członkowie Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego wręczyli, między innymi naszej szkole Medal 100-lecia Bitwy Warszawskiej „Cud nad Wisłą”. Medal został przyznany nawniosek Prezesa Okręgu płk zw. Ignacego Wieczorka. Jesteśmy dumni z takiego wyróżnienia. Ten medal będzie przypominał uczniom naszej szkoły o tym, że wolność i niepodległość kraju, w którym żyją nie od zawsze była nam dana, a zwycięstwo nad bolszewikami zostało okupione morzem krwi polskich żołnierzy. Cześć ich pamięci!

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020

      Szanowni Państwo.

      W związku z sytuacja pandemiczną na terenie kraju, zaostrzonymi procedurami higieny na terenie szkoły w Hucie Mińskiej, 01.09.2020 nie odbędzie się uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Uczniowie spotkają się w klasach z wychowawcami wg. następującego porządku:

    • Spotkania z wychowawcami klas 1- 8 Szkoły Podstawowej
     • Spotkania z wychowawcami klas 1- 8 Szkoły Podstawowej

      Szanowni Państwo.

      W związku z wyjątkowo trudnymi warunkami pracy w roku szkolnym 2020/21, wcześniej niż zwykle, zapraszam Państwa na spotkania dla rodziców z wychowawcami klas. Spotkania odbywać się będą na terenie szkoły w następującym porządku.

      27.08.2020

      klasa 1 - godz. 17:00 wychowawca Bogusława Nalazek

    • SPOTKANIA Z RODZICAMI
     • SPOTKANIA Z RODZICAMI

      Szanowni Państwo,
      Zapraszamy na spotkania z wychowawcami w czwartek 27 sierpnia 2020 według poniższego harmonogramu.
      Przypominamy, iż zgodnie z wytycznymi rodzice/opiekunowie mają zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 m. oraz zachować wszelkie środki ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczk
    • DZIEŃ ADAPTACYJNY DLA TRZYLATKÓW
     • DZIEŃ ADAPTACYJNY DLA TRZYLATKÓW

      Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci przyjęte do grupy trzylatków do uczestnictwa w dniu adaptacyjnym w poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 10:00.
      Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z aktualnymi Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszko
    • Zajęcia z tenisa stołowego
     • Zajęcia z tenisa stołowego

      Od 03.06.2020 w środy i poniedziałki o godzinie 17:30 na sali gimnastycznej jest możliwość gry rekreacyjnej w tenisa stołowego.

      Obowiązują następujące reguły organizacji zajęć

      1. W zajęciach uczestniczą tylko zdrowe osoby, które akceptują poniższe reguły.
      2. W zajęciach uczestniczy maksymalnie 12
     • UWAGA KANGUR 2020

      W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach

      Międzynarodowy konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową

      (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

      Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym. Terminarz jest następujący:

      Kategorie

      Student

    • ZAJĘCIA DLA KLAS I-III OD 25.05.2020
     • ZAJĘCIA DLA KLAS I-III OD 25.05.2020

      Szanowni Państwo,

      Po dokonaniu analizy warunków epidemicznych panujących na terenie powiatu mińskiego, oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej informuję, że od 25.05.2020r. w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie planujemy zorganizowanie zajęć opiekuńczo wychowawczych elementami dydaktyki dla uczniów klas 1 - 3.

    • WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLA
     • WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLA

      Szanowni Państwo,

      Poniżej przedstawiamy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

      Kolejnym, ważnym etapem rekrutacji jest potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola. Potwierdzenie woli należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja. Z uwagi na wyjątkową sytuację potwierdzenie woli przyjmujemy e-mailem na adres : rekrutacja@sphuta.edu.pl

    • WZNOWIENIE PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
     • WZNOWIENIE PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

      Szanowni Państwo,

      25.05.2020 r. planowane jest otwarcie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodziców, których charakter pracy i wykonywanie obowiązków zawodowych wymaga przebywania poza miejscem zamieszkania.

    • Zmiana sposobu ustalania ocen rocznych
     • Zmiana sposobu ustalania ocen rocznych

      Szanowni Państwo

      W dniu wczorajszym 14.05.2020, podczas zebrania rady pedagogicznej, po dokładnej analizie wystawionych ocen bieżących, uwzględniając warunki, w jakich realizują swoje obowiązki nauczyciele i uczniowie podjęliśmy decyzję, o zmianie sposobu ustalania ocen rocznych z zajęć dydaktycznych i oceny rocznej zachowania uczniów. Uchwała ma wpływ na sposób ustalania ocen rocznych uczniom klas 4-8.

    • 100 CYTATÓW NA 100. ROCZNICĘ URODZIN KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II.
     • 100 CYTATÓW NA 100. ROCZNICĘ URODZIN KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II.

      18 maja 2020 r. będziemy świętować 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II oraz XII. rocznicę nadania imienia Karola Wojtyły naszej szkole. Obecna sytuacja epidemiczna nie pozwala nam na to, byśmy we wspólnym gronie, w szkole uczcili ten dzień. Jednak nie zasypiamy przysłowiowych gruszek w popiele, tylko ruszamy z zadaniem dla wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców: 100 CYTATÓW NA 100. ROCZNICĘ URODZIN KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II. W 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie, podczas swej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, papież mówił: „Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!” Mając w pamięci tamte słowa, zapraszamy do:

    • ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI DO I KLASY
     • ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI DO I KLASY

      Szanowni Państwo,

      informuję, iż decyzją Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im.Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie została zamknięta.

      Dyrektor

      Piotr Matzanke

    • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU DO 24.05.2020
     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU DO 24.05.2020

      Szanowni Państwo,

      Po ustaleniach z Wójtem Gminy Mińsk Mazowiecki zajęcia w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiżnie zostają zawieszone do 24.05.2020.

      Dyrektor

      Piotr Matzanke

    • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU DO 08.05.2020
     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU DO 08.05.2020

      Szanowni Państwo

      • po dokonaniu oceny ryzyka zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS –CoV-2 na podstawie komunikatów PSSE w Mińsku Mazowieckim,

      • po wnikliwej analizie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.04.2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

    • Przedszkole
     • Przedszkole

      W związku z pandemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, w przedszkolu w Hucie Mińskiej i innych przedszkolach Gminy Mińsk Mazowiecki kontynuowane będzie zawieszenie zajęć. W Szkole w Hucie Mińskiej trwają prace przygotowawcze i organizacyjne do otwarcia przedszkola. O postępach prac będziecie Państwo infomowani na bieżąco.

  • ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

  • Partnerzy

   • Gmina Mińsk Mazowiecki
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • RC Mazovia
  • Biuletyn informacji publicznej
  • DZIENNIK ELEKTRONICZNY

  • Godziny dzwonków

   Sobota 01.04.2023
  • Kalendarz

    brak danych
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 4030919