• UWAGA !
    • UWAGA !

    • 06.11.2020 11:01
    • Rodzice zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujący zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

    • więcej
    • Zdalne nauczanie od 09.11.2020
    • Zdalne nauczanie od 09.11.2020

    • 06.11.2020 10:55
    • Zaczynamu od poniedziałku!

     Zgodnie z komunikatem Premiera RP informuję, że od 09.11.2020 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej będą realizowali swoje zadania w wykorzystaniem metod zdalnej pracy, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

    • więcej
    • Zawieszenie zajęć

    • 24.10.2020 14:48
    • Szanowni Państwo 
     Po analizie zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ....
    • więcej
    • 14.10.2020 Dzień Komisji Edukacji Narodowej
    • 14.10.2020 Dzień Komisji Edukacji Narodowej

    • 13.10.2020 10:00

    • Informuję, że Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej na wczorajszym posiedzeniu, po analizie sytuacji pandemicznej, uwzględniając sposób realizacji podstawy programowej w ubiegłym roku szkolnym, możliwe ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły w bieżącym roku szkolnym podjęła decyzję o tym, że w w dniu 14.10.2020 wszystkie zajęcia edukacyjne odbędą się zgodnie z planem. Tak wiec w dniu jutrzejszym pracujemy normalnie. W tym dniu nauczyciele z okazji święta stawiać będą tylko i wyłącznie bardzo dobre oceny.
     Piotr Matzanke
    • więcej