• Komunikat nr3 - COVID 19
    • Komunikat nr3 - COVID 19

    • 15.11.2021 15:06
    • Szanowni Państwo

     Od dnia dzisiejszego, 15.11.2021 uczniowie klas 7,8 oraz 6  noszą maseczki ochronne podczas pobytu w szkole. Nauczyciele  wspierają uczniów w wywiązywaniu się z nałożonego nakazu, przede wszystkim przez osobisty przykład. Uczniowie przynoszą do szkoły maseczki ochronne.  Dodatkowo zapewniamy dostęp do maseczek ochronnych dla uczniów i pracowników szkoły.

    • więcej
    • Komunikat nr 2 -COVID 19
    • Komunikat nr 2 -COVID 19

    • 08.11.2021 18:05
    • Szanowni Państwo

     Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
     z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim zawiesiłem zajęcia obowiązkowe dla klasy 7 na okres od 09 do 13.11.2021.

    • więcej
    • Komunikat nr 1 - COVID 19
    • Komunikat nr 1 - COVID 19

    • 05.11.2021 16:23
    • Z uwagi na zagrożenie wystąpienia przypadków zachorowań COVID 19 w naszej społeczności informuję, że zgodnie z obowiązującymi procedurami higieny, w szkole od 08.11.2021 zwracać będziemy szczególną uwagę na następujące zapisy:

    • więcej
    • 14 października DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
    • 14 października DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

    • 10.10.2021 18:01
    • Dnia 14 października o godzinie 10:00 odbędzie się Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego pierwszoklasiści złożą uroczyste ślubowanie. Wszyscy uczniowie i nauczyciele, przyjmą oficjalnie do grona uczniów naszej szkoły „pierwszaki”. Pokażmy, że tworzymy jedną społeczność, że jesteśmy dla siebie ważni.

     Po uroczystości uczniowie klas 4-8 wraz z wychowawcami i nauczycielami udadzą się do sal lekcyjnych by wspólnie porozmawiać o szkole. Chcemy wsłuchać się w głos uczniów i poznać ich potrzeby dotyczące szkoły. Jak chcą, żeby wyglądała? Jakiej szkoły chcą rodzice? Jakiej szkoły, jakich absolwentów potrzebuje nasz kraj? Jacy my chcemy być? Zebrane informacje udostępnimy na naszej stronie internetowej.
    • więcej
    • Ubezpieczenie od NNW

    • 16.09.2021 10:31
    • Szanowni Państwo!

     Informuję, że zgodnie z decyzją Rady Rodziców z dnia 14.09.2021 w dniu dzisiejszym tj. 15.09.2021 została podpisana umowa o objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i przedszkolaków na warunkach grupowego ubezpieczenia „Oświata” zaoferowanego przez firmę Wiener (Kontynuacja ubezpieczenia).

     Wysokość ubezpieczenia wynosi 15 000zł. Jednorazowa składka wyniesie 47zł za pierwsze dziecko i 23,50 zł za każde kolejne. Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się 14.09.2021roku

     Umowa została zawarta za pośrednictwem firmy Wanko RF Polska Sp. z o.o. reprezentowanej przez właściciela pana Piotra Wańko, która obsługiwać będzie polisę.

     Rada Rodziców i Szkoła rezygnują  z wszelkich prowizji związanych z podpisywaną umową. Informuję również,  że objęcie dzieci ubezpieczeniem grupowym jest dobrowolne.

     Od 20.09.2021 wychowawcy rozpoczną rozdawanie stosownych formularzy i zbieranie składek na ubezpieczenie zgodnie z przygotowanymi listami, na których zostaną uwzględnione przysługujące ulgi. (drugie i kolejne dzieci)

     Jako dyrektor szkoły, wspólnie z Radą Rodziców podtrzymuję  stanowisko, że ze względu na niską wysokość świadczenia należy to rozwiązanie traktować, jako zabezpieczenie w podstawowym zakresie. Zachęcamy do  doubezpieczania dzieci we własnym zakresie adekwatnie do swoich możliwości finansowych.

     Więcej informacji na temat ogólnych warunków umowy:

     Pakiet OŚWIATA | Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

      

    • więcej