• Komunikat nr 1 - COVID 19
    • Komunikat nr 1 - COVID 19

    • 05.11.2021 16:23
    • Z uwagi na zagrożenie wystąpienia przypadków zachorowań COVID 19 w naszej społeczności informuję, że zgodnie z obowiązującymi procedurami higieny, w szkole od 08.11.2021 zwracać będziemy szczególną uwagę na następujące zapisy:

    • więcej
    • 14 października DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
    • 14 października DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

    • 10.10.2021 18:01
    • Dnia 14 października o godzinie 10:00 odbędzie się Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego pierwszoklasiści złożą uroczyste ślubowanie. Wszyscy uczniowie i nauczyciele, przyjmą oficjalnie do grona uczniów naszej szkoły „pierwszaki”. Pokażmy, że tworzymy jedną społeczność, że jesteśmy dla siebie ważni.

     Po uroczystości uczniowie klas 4-8 wraz z wychowawcami i nauczycielami udadzą się do sal lekcyjnych by wspólnie porozmawiać o szkole. Chcemy wsłuchać się w głos uczniów i poznać ich potrzeby dotyczące szkoły. Jak chcą, żeby wyglądała? Jakiej szkoły chcą rodzice? Jakiej szkoły, jakich absolwentów potrzebuje nasz kraj? Jacy my chcemy być? Zebrane informacje udostępnimy na naszej stronie internetowej.
    • więcej
    • Ubezpieczenie od NNW

    • 16.09.2021 10:31
    • Szanowni Państwo!

     Informuję, że zgodnie z decyzją Rady Rodziców z dnia 14.09.2021 w dniu dzisiejszym tj. 15.09.2021 została podpisana umowa o objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i przedszkolaków na warunkach grupowego ubezpieczenia „Oświata” zaoferowanego przez firmę Wiener (Kontynuacja ubezpieczenia).

     Wysokość ubezpieczenia wynosi 15 000zł. Jednorazowa składka wyniesie 47zł za pierwsze dziecko i 23,50 zł za każde kolejne. Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się 14.09.2021roku

     Umowa została zawarta za pośrednictwem firmy Wanko RF Polska Sp. z o.o. reprezentowanej przez właściciela pana Piotra Wańko, która obsługiwać będzie polisę.

     Rada Rodziców i Szkoła rezygnują  z wszelkich prowizji związanych z podpisywaną umową. Informuję również,  że objęcie dzieci ubezpieczeniem grupowym jest dobrowolne.

     Od 20.09.2021 wychowawcy rozpoczną rozdawanie stosownych formularzy i zbieranie składek na ubezpieczenie zgodnie z przygotowanymi listami, na których zostaną uwzględnione przysługujące ulgi. (drugie i kolejne dzieci)

     Jako dyrektor szkoły, wspólnie z Radą Rodziców podtrzymuję  stanowisko, że ze względu na niską wysokość świadczenia należy to rozwiązanie traktować, jako zabezpieczenie w podstawowym zakresie. Zachęcamy do  doubezpieczania dzieci we własnym zakresie adekwatnie do swoich możliwości finansowych.

     Więcej informacji na temat ogólnych warunków umowy:

     Pakiet OŚWIATA | Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

      

    • więcej
    • ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE

    • 09.09.2021 09:42
    • Szanowni Państwo

     Informuję, że na podstawie § 10jrozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w  § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie  od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.1 , z następujących przedmiotów: 

    • więcej
    • Szczepienie przeciw COVID-19 dzieci od 12 roku życia
    • Szczepienie przeciw COVID-19 dzieci od 12 roku życia

    • 01.09.2021 15:04
    • Szanowni Państwo,

     Informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia od 7 czerwca 2021 rodzice mogą rejestrować dzieci od 12. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19. Szczepienia odbywają się w istniejącej bazie punktów szczepień. Od 01.09.2021 istnieje możliwość organizacji szczepień w szkołach. W związku z tym:  

     1. Dyrektor szkoły wystąpił do Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach, które sprawuje opiekę w ramach medycyny szkolnej, o zorganizowanie szczepień przeciw COVID-19 dla uczniów Szkoły w Hucie Mińskiej.

     2. Od 06.09.2021 do 10.09.2021 w sekretariacie szkoły będzie można pobrać i złożyć deklaracje dotyczącą udziału dziecka w szczepieniu (oraz ewentualnie dodatkowych osób: członka rodziny ucznia lub pracownika szkoły), a także kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej. (Kwestionariusz równocześnie zawiera zgodę rodzica/ opiekuna dziecka na szczepienie.)

     3. Szkoła powiadomi punkt szczepień o liczbie złożonych deklaracji i liczbie osób chętnych do zaszczepienia w wyznaczonym terminie.

     4. W przypadku szczepienia na terenie szkoły zostanie przygotowane miejsce:

     ➢ dla uczniów/osób oczekujących na szczepienie,

     ➢ do weryfikacji formalnej kwestionariusza,

     ➢ do kwalifikacji do szczepienia przez lekarza,

     ➢ do szczepienia,

     ➢ do obserwacji po podaniu szczepionki.

     5. Minimalna liczba chętnych do szczepień na terenie szkoły to 12 osób.

     6. W przypadku mniejszej liczby chętnych szczepienia będą odbywać się na terenie najbliższej dla szkoły przychodni „Centrum”.

     7. Terminy szczepień ustalane będą indywidualnie dla szkoły zgodnie z harmonogramem pracy przychodni.

     8. Preparaty dopuszczone do szczepień dzieci 12-18 lat to Pfizer i Moderna.

     9. Podanie drugiej dawki szczepionki może odbyć się za 21 dni na terenie szkoły lub też w najbliższym punkcie szczepień

     10. Dzieci w wieku 12-15 lat kwalifikuje lekarz.

     12. Kwestionariusz równocześnie zawiera zgodę rodzica/ opiekuna dziecka na szczepienie. Według założeń programu rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w trakcie i po szczepieniu spoczywa na zespole obsługującym punkt szczepień i nauczycielach.

      

     Piotr Matzanke

    • więcej