• Grafik nauki hybrydowej od 17.05.2021 do 30.05.2021
    • Grafik nauki hybrydowej od 17.05.2021 do 30.05.2021

    • 06.05.2021 11:09
    •  

     Organizacja pracy szkoły od 17.05.2021

     Szanowni Pastwo!

      

     Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 17.05.2021 uczniowie klas 4-8 rozpoczną naukę w tak zwanym trybie hybrydowym, polegającym na tym, że 50% uczniów pracuje w trybie stacjonarnym, a 50% kontynuuje naukę w trybie zdalnym.

      

     Po analizie możliwości organizacyjnych i zasięgnięciu opinii wychowawców klas oraz nauczycieli uczących w klasach 4-8 ustalono następujący grafik pracy w trybie hybrydowym.

      

     Aktualnie trwają prace nad programem zajęć tak, by zapewnić uczniom „Miękkie lądowanie” po okresie zdalnego nauczania i jednocześnie kontynuować realizację przyjętych planów dydaktycznych.

      

     Wychowawcy przekazywać będą uczniom szczegóły organizacji zajęć w poszczególnych tygodniach do końca roku szkolnego.

      

     Uczniowie klas 1-3, do 30.05 2021 kontynuować będą naukę zgodnie z aktualnie ustalonym planem lekcji.

      

     Do 18.06.2021 nauczyciele i wychowawcy ustalą roczne oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania uwzględniając szczególne warunki realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      

     Piotr Matzanke

    • więcej
    • Klasy 1-3 wracają do szkoły!

    • 29.04.2021 10:42
    • Szanowni Państwo.

     Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia, od wtorku 04.05.2021 uczniowie klas 1-3 wznawiają naukę stacjonarną w szkołach.  Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem zamieszczonym w dzienniku lekcyjnym. Ustalony plan lekcji obowiązywać będzie do momentu powrotu klas 4-8 do szkół. Dzieci przychodzą do szkoły w  następującym porządku.

     • Uczniowie klasy 1 na godzinę 7:50
     • Uczniowie klasy 2 na godzinę  8:10
     • Uczniowie klasy 3 na godzinę 8:00

     Podczas pobytu w szkole obowiązywać będą procedury higieny ustalone na terenie szkoły. Dokumenty | Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie (sphuta.edu.pl)  Dodatkowo oczekujemy od Was drodzy rodzice, że wyposażycie dzieci w maseczki ochronne dopasowane rozmiarem i oznaczone inicjałami lub imieniem tak, aby uniknąć omyłkowego założenia nie swojej maseczki. (Dzieci zakładać będą maseczki na polecenie nauczyciela.) Proszę o przeglądanie komunikatów na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym.

     Piotr Matzanke

    • więcej
    • Hybryda dla klas 1-3
    • Hybryda dla klas 1-3

    • 23.04.2021 10:16
    • Szanowni Państwo

      

     Na okres od 26.04.2021 do 02.05.2021, zgodnie z kolejnym rozporządzeniem, zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzane są zmiany w ograniczeniach w funkcjonowaniu szkół podstawowych w zakresie klas I–III.

    • więcej