• Zmiany w planie lekcji

    • 29.01.2021 08:50
    • Szanowni Państwo.  Czekając na decyzje Rządu RP w sprawie utrzymania lub rozluźnienia ograniczeń w funkcjonowaniu szkół od przyszłego tygodnia, przygotowany został plan lekcji na II semestr roku szkolnego 2020/21 uwzględniający zakończenie zajęć z doradztwa zawodowego, wdżwr w klasach 4-6, rozpoczęcie realizacji wdżwr w klasach 7-8.

    • więcej
    • Klasy 1-3 wracają do szkoły!
    • Klasy 1-3 wracają do szkoły!

    • 13.01.2021 15:38
    • Szanowni Państwo.

     Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11.01.2021, od poniedziałku 18.01.2021 uczniowie klas 1-3 wznawiają naukę stacjonarną w szkołach.  Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem zamieszczonym w dzienniku lekcyjnym. Ustalony plan lekcji obowiązywać będzie do momentu powrotu klas 4-8 do szkół. Dzieci przychodzą do szkoły w  następującym porządku.

    • więcej
    • Świetlica od 18.01.2021
    • Świetlica od 18.01.2021

    • 13.01.2021 15:39
    • Rozpoczynamy przygotowania do otoczenia opieką świetlicową uczniów klas 1-3 już od poniedziałku, od godziny 7:30. Liczymy, że na świetlicy będzie możliwy pobyt wszystkich dzieci, którym rodzice nie mogą zorganizować opieki w domu.

    • więcej
    • Zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/21

    • 30.11.2020 09:11
    • Szanowni Państwo.

     Na podstawie skierowanego do podpisu Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że nauka w trybie zdalnym trwać będzie do 03.01.2021 roku.

    • więcej