• Ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli
    • Ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli

    • 26.03.2021 10:53
    • Szanowni Państwo!

     Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji I Nauki z dnia 26.03.2021 r. W sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, d dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie przedszkoli.

    • więcej
    • Od poniedziałku wszystkie klasy realizują swoje zadania z wykorzystaniem metod pracy zdalnej!

    • 18.03.2021 11:50
    • Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia informuję, że od 22.03.2021 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej będą realizowali swoje zadania w wykorzystaniem metod zdalnej pracy, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

     Obowiązuje plan zajęć ustalony na II semestr roku szkolnego 2020/21. Nauczyciele wychowawcy klas 1-3 do  soboty 20.03.2021, do  godziny 15:00 przedstawią szczegółową organizację pracy poszczególnych oddziałów.

     Ponadto:

    • więcej
    • Nauka hybrydowa w okresie od 15.03.2021

    • 12.03.2021 12:29
    • Szanowni Państwo

     Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzane są ograniczenia w funkcjonowaniu szkół podstawowych w zakresie klas I–III.

    • więcej