• UBEZPIECZENIE

    • 17.09.2020 14:01
    • Szanowni Państwo!

      

     Informuję, że zgodnie z decyzją Rady Rodziców z dnia 10.09.2020 została podpisana umowa o objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i przedszkolaków na warunkach grupowego ubezpieczenia „Oświata” zaoferowanego przez firmę Wiener (dawniej Gothaer).

     Wysokość ubezpieczenia wynosi 15 000zł. Jednorazowa składka wyniesie 47zł za pierwsze dziecko i 23,50zł za każde kolejne. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczęła się 14.09.2020 roku

     Umowa została zawarta za pośrednictwem firmy Wanko RF Polska Sp. z o.o. reprezentowanej przez właściciela pana Piotra Wańko, która obsługiwać będzie polisę.

     Rada Rodziców i Szkoła rezygnują  z wszelkich prowizji związanych z podpisywaną umową. Informuję również,  że objęcie dzieci ubezpieczeniem grupowym jest dobrowolne.

     Od 18.09.2020 wychowawcy rozpoczną rozdawanie stosownych formularzy i zbieranie składek na ubezpieczenie zgodnie z przygotowanymi listami, na których zostaną uwzględnione przysługujące ulgi. (drugie i kolejne dzieci)

     Formularz należy wypełnić zgodnie ze wzorem:

     WZÓR

     OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

     Jako dyrektor szkoły, wspólnie z Radą Rodziców podtrzymuję  stanowisko, że ze względu na niską wysokość świadczenia należy to rozwiązanie traktować, jako zabezpieczenie w podstawowym zakresie. Zachęcamy do  doubezpieczania dzieci we własnym zakresie adekwatnie do swoich możliwości finansowych.

    • więcej