• Zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/21

    • 30.11.2020 09:11
    • Szanowni Państwo.

     Na podstawie skierowanego do podpisu Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że nauka w trybie zdalnym trwać będzie do 03.01.2021 roku.

    • więcej
    • UWAGA !
    • UWAGA !

    • 06.11.2020 11:01
    • Rodzice zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujący zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

    • więcej
    • Zdalne nauczanie od 09.11.2020
    • Zdalne nauczanie od 09.11.2020

    • 06.11.2020 10:55
    • Zaczynamu od poniedziałku!

     Zgodnie z komunikatem Premiera RP informuję, że od 09.11.2020 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej będą realizowali swoje zadania w wykorzystaniem metod zdalnej pracy, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

    • więcej
    • Zawieszenie zajęć

    • 24.10.2020 14:48
    • Szanowni Państwo 
     Po analizie zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ....
    • więcej