• Zakaz wstępu do Szkoły dla osób postronnych.

    • 21.04.2022 10:08
    • W związku z zarządzeniem nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie wprowadzenia na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugiego stopnia alarmowego BRAVO, w dniu wczorajszym został wprowadzony zakaz wstepu do Szkoły dla osób postronnych.

    • więcej
    • Korzystanie telefonów komórkowych - zmiana reguł
    • Korzystanie telefonów komórkowych - zmiana reguł

    • 14.03.2022 22:11
    • Szanowni Państwo,

     Drodzy Uczniowie,

     W związku z przygotowaniami do najlepszego przyjęcia dzieci narodowości ukraińskiej w naszej społeczności, dyrektor szkoły Piotr Matzanke wydał specjalne zarządzenie, które zezwala na posiadanie w szkole telefonu komórkowego i używanie go jako narzędzia do łatwego komunikowania się z obcokrajowcami przebywającymi na terenie naszej szkoły.

     Przedstawiamy nowe reguły:

     1. W okresie od 14.03.2022 do odwołania uczniowie szkoły mogą nosić przy sobie telefony komórkowe.
     2. Dopuszcza się używanie telefonów komórkowych podczas przerw do:
     a) doskonalenia umiejętności posługiwania się aplikacjami do tłumaczenia tekstu i mowy,
     b) tłumaczenia rozmów,
     c) nauki języków obcych.
     3. O sposobie przechowywania, korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć decyduje nauczyciel prowadzący.

     Najbardziej popularne aplikacje do tłumaczenia to: Google Translator lub Microsoft Translator. Przetestowaliśmy obie i zdecydowanie najlepiej wypada Microsoft Translator.

       

    • więcej
    • Koniec ferii!
    • Koniec ferii!

    • 11.02.2022 13:15
    • Szanowni Państwo!

      

     Kończą się ferie, rozpoczynamy powrót do zajęć zgodnie z obowiązującym do 25.02.2022 planem lekcji. Od poniedziałku 14.02.2022 spotykamy się w szkole z uczniami klas 1-4, a klasy 5-8 jeszcze przez tydzień realizują swoje obowiązki w formie zdalnej. Wszyscy spotkamy się w szkole w kolejny poniedziałek 21.02.2022.

     Zmieniają się zalecenia i wytyczne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID 19.  W szkole również wracamy do zasad obowiązujących wcześniej i ustalonych we wrześniu 2020 roku.

    • więcej
    • Zdalna nauka od 27.01.2022 do 27.02.2022
    • Zdalna nauka od 27.01.2022 do 27.02.2022

    • 27.01.2022 00:09
    • Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki informuję, że od 27.01.202 uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej będą realizowali swoje zadania w wykorzystaniem metod zdalnej pracy, zgodnie z obowiązującym regulaminem.
    • więcej