• Bezpłatna opieka stomatologiczna dla uczniów
     • Bezpłatna opieka stomatologiczna dla uczniów

     • Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług profilaktycznych i leczenia tomatologicznego. Informuję, że zgodnie umową zawartą pomiędzy Gminą Mińsk Mazowiecki i SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, uczniowie szkół Gminy Mińsk Mazowiecki objęci są bezpłatną opieką stomatologiczną. Świadczenia realizowane są w gabinetach stomatologicznych:

      przy Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce,

      zapisy na wizyty w sekretariacie szkoły, tel. 25 748 40 19,

      przy Szkole Podstawowej w Janowie

      zapisy w sekretariacie szkoły tel. 25 759 26 44

      W gabinetach  pracują lekarze stomatolodzy

      Przychodni Lekarskiej  z Mińska Mazowieckiego.

       

       

    • Żywe obrazy w klasach siódmych
     • Żywe obrazy w klasach siódmych

     • Klasy siódme nie próżnują.

      Pomimo zdalnego nauczania dzielnie pracujemy. Klasy siódme podczas lekcji języka polskiegow ramach tematów dotyczących opisywania dzieł sztuki przygotowały ciekawy projekt – „Żywe obrazy”. Uczniowie spróbowali naśladować wielkich artystów i ich dzieła odtworzyć za pomocą zdjęć.

    • Pasowanie na Przedszkolaka
     • Pasowanie na Przedszkolaka

     • "Idzie sobie przedszkolaczek, śpiewa, tańczy, no i skacze. Dziś też powód ma do śmiania, bo to dzień jest Pasowania!" W dniu 19 listopada 2020 r. w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste Pasowanie na przedszkolaka. Najmłodsze dzieci w tym dniu zaprezentowały program artystyczny. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania przez Panią Wicedyrektor. Na pamiątkę tego wydarzenia Skrzaty otrzymały kolorowe dyplomy oraz medale. Był to dzień pełen emocji i miłych wrażeń.
      Zapraszamy na krótką relację z tego wydarzenia

    • 11 Listopada 2020
     • 11 Listopada 2020

     • „Cud nad Wisłą” zaczął się 11 listopada 1918, gdy Polska, po 123 latach niewoli, odzyskała niepodległość.  

      Kraj odbudowali ludzie, którzy urodzili się, żyli, wychowywali i kształcili pod trzema zaborami, w trzech odmiennych systemach gospodarczych, społecznych i państwowych. W 1918 nikt z nich nie pamiętał Polski wolnej, niepodległej, „od morza do morza”. A jednak zrobili to! Bez pieniędzy, bez przemysłu, otoczeni falą rewolucji, broniąc nieustannie granic ojczyzny, odkładając na bok swoje ambicje, przekonania polityczne, społeczne.  

      Uznając dobro kraju za wartość najwyższą, wszystkie istniejące ośrodki władzy powoływane na ziemiach Polski, związane z różnymi opcjami politycznymi, przekazały swoją władzę naczelnikowi państwa Józefowi Piłsudskiemu.  Latem 1920 roku Polacy byli tak silni, że potrafili pokonać rosyjską armię i wyprzeć swoich wrogów z kraju.   Polska rozwijała się militarnie i gospodarczo. W 1924 rozpoczęto budowę portu w Gdyni. 

      W 1928 stworzono Centralny Okręg Przemysłowy. Jednak pod koniec lat 20 coś się zaczęło psuć. Kończyła się powoli wspólnota wartości, dla których ludzie byli w stanie poświecić swoje ambicje i aspiracje. Interesy partii zaczęły górować nad dobrem Państwa.  Upadła w końcu demokracja. W 1939 już nie byliśmy w stanie oprzeć się kolejnej napaści Niemiec i ZSRS. Znów, na wiele lat, straciliśmy niepodległość i niezależność.  

      Pierwsze wolne wybory po II wojnie światowej odbyły się dopiero w czerwcu 1989 roku. Od tego momentu do dziś, wspólnie tworzymy na nowo Państwo Polskie, bronimy demokracji – jedynego systemu, który gwarantuje nam godność człowieka, wolny wybór wartości.  

      W obliczu kryzysu zdrowotnego, społecznego i chyba kryzysu demokracji, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, wspominając „Cud z nad Wisły” życzę wszystkim zdrowia, siły i wytrwałości.  

      Jak wielu rodaków wierzę, że ponad podziałami potrafimy tworzyć atmosferę do pracy, nauki, wychowania dzieci, aby w Polsce warto było być Patriotą. 

       

      Piotr Matzanke 

       

       

       

       

       

    • Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem?
     • Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem?

     •  

      Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.

      Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

      Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, możemieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce.

      Nie spiszesz gospodarstwa? Może być kara

      Zgodnie z zapisami ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym, udział w spisie jest obowiązkiem każdego użytkownika gospodarstwa rolnego! Zlekceważenie tego obowiązku może wywołać negatywne reperkusje. Zgodnie z artykułem 57 ustawy o statystyce publicznej, „Kto wbrew obowiązkowi odmawia  wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji wspisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym,podlega grzywnie”.Co więcej, w przypadku wizyty lub telefonu od rachmistrza rolnik nie może już powiedzieć, że spisze się sam przez Internet w późniejszym terminie. Jest to równoznaczne z odmową i fakt ten zostaje odnotowany przez osobęuprawnioną do realizacji wywiadu. Taka postawa może również skutkować wszczęciem przez służby statystyczne postępowania zakończonego karą grzywny.

      Ale nie tylko perspektywa kary powinna skłonić rolników to wypełnienia swojego jakże ważnego obowiązku.

      Bez danych nie maskutecznej polityki rolnej

      Rolnicy zwlekający ze spisaniem swojego gospodarstwa powinni mieć świadomość, że swoją opieszałością szkodzą nie tylko sobie samym, ale też wszystkim rolnikom ze swojej gminy, powiatu, województwa i całej Polski.

      Dane zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego będą wykorzystywane podczas planowania i realizacji polityki rolnej na każdym szczeblu terytorialnym. Jeśli jakość zebranych danych będzieniewystarczająca do prezentacji wyników np. na poziomie gmin, stracą na tym wszyscy. Brak szczegółowego obrazu polskiego rolnictwa może mieć bardzo poważne i negatywne konsekwencje dla polskich rolników. Dodajmy, że spis rolny jest organizowany co 10 lat, więc zebrane informacje będą wykorzystywane w gminach do następnego spisu w 2030 roku.

      Rolniku, jeśli zatem oczekujesz od władz swojej gminy czy kraju skutecznych działań wspierających rolnictwo czy społeczności wiejskie, wypełnij najpierw swój obowiązek i pomóż stworzyćdokładną i przystającą do rzeczywistości diagnozę polskiego rolnictwa.

      Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

       

       

       

    • Zawieszenie zajęć dla klasy 4-8 szkoły podstawowej.
     • Zawieszenie zajęć dla klasy 4-8 szkoły podstawowej.

     • Szanowni Państwo

      W związku z zawieszeniem zajęć dla uczniów klas 4-8 od dnia 26.10.2020 informuję, że od poniedziałku należy spodziewać się zmian w organizacji pracy wszystkich klas szkoły podstawowej oraz świetlicy szkolnej.

      Klasy 1-3 pozostają w stacjonarnym nauczaniu. W tym czasie w naszej pracy skupimy się na zapewnieniu bezpiecznego pobytu uczniów i nauczycieli klas 1-3. Temu celowi podporządkowana zostanie organizacja pracy oddziałów klas młodszych. Nauczyciele - wychowawcy klas przekażą do niedzieli, do godziny 15:00 rozwiązania mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz aktualny plan lekcji, który będzie obowiązywał do odwołania.

      Dla dzieci i uczniów klas 1-3, których rodzice nie mogą zorganizować opieki w domu, prowadzone będą zajęcia na świetlicy szkolnej. Zaznaczam, że świetlica szkolna pozostanie miejscem, w którym wspólnie będą przebywać uczniowie wszytki trzech klas. Apeluję, aby w zaistniałej sytuacji dołożyć starań do zapewnienia opieki dzieciom w domach rodzinnych.

      Klasy 4-8 będą realizowały swoje zadania w wykorzystaniem metod zdalnej pracy zgodnie z obowiązującym regulaminem. Ewentualne zmiany w planie lekcji zostaną dokonane do niedzieli do godziny 15:00.

      Wiecej informacji w zakładce komunikaty.

    • Spotkanie z native speakerem w klasie 3
     • Spotkanie z native speakerem w klasie 3

     • Środa, 30 września, była dla naszej, trzeciej, klasy wyjątkowym dniem nie tylko  ze względu na Dzień Chłopaka i, jak zawsze, trafione prezenty, które były przyjęte przez naszych chłopaków z wielką radością, ale przede wszystkim dzięki niespodziance, jaką było spotkanie z native speakerem.

      Nasz wyjątkowy Gość, Taylor Weishaar,  przybliżył nam swój odległy kraj-Kanadę, która po Rosji jest największym państwem na świecie. Dowiedzieliśmy się, jakie są symbole narodowe Kanady, dlaczego liść klonu jest głównym elementem kanadyjskiej flagi, jak brzmi hymn tego pięknego kraju i co wyrażają  słowa pieśni , którą z dumą prezentują, z okazji ważnych uroczystości państwowych, Kanadyjczycy.

      Taylor zaprezentował nam ciekawostki o swoim kraju, z czego na świecie słynie Kanada.

      Nasz Gość opowiadał nam o najlepszych kanadyjskich drużynach hokejowych i lidze hokeja NHL, a szczególnie dużo czasu, ze względu na własne zainteresowania ( Taylor studiuje biologię) poświęcił na przybliżenie nam środowiska przyrodniczego i natury dzikich zwierząt  występujących w Kanadzie.

      Kanada posiada 40 parków narodowych , miliony jezior i niezwykle różnorodną florę i faunę, które ten kraj, ze względu na ochronę środowiska i znaczenie  ekologii w codziennym życiu każdego Kanadyjczyka, czynią wyjątkowym.

      Odwiedziny niecodziennego Gościa sprawiły, że Dzień Chłopaka był , nie tylko dla naszych kolegów, ale dla całej klasy dniem niezapomnianym.

       

      Elwira Solecka vel Szymańska

    • 14.10.2020 Dzień Komisji Edukacji Narodowej
     • 14.10.2020 Dzień Komisji Edukacji Narodowej


     • Informuję, że Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej na wczorajszym posiedzeniu, po analizie sytuacji pandemicznej, uwzględniając sposób realizacji podstawy programowej w ubiegłym roku szkolnym, możliwe ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły w bieżącym roku szkolnym podjęła decyzję o tym, że w w dniu 14.10.2020 wszystkie zajęcia edukacyjne odbędą się zgodnie z planem. Tak wiec w dniu jutrzejszym pracujemy normalnie. W tym dniu nauczyciele z okazji święta stawiać będą tylko i wyłącznie bardzo dobre oceny.
      Piotr Matzanke
    • Medal 100-lecia Bitwy Warszawskiej „Cud nad Wisłą”
     • Medal 100-lecia Bitwy Warszawskiej „Cud nad Wisłą”

     • W czwartek 17 września 2020 roku miała miejsce podniosła uroczystość.  Podczas Mszy Świętej za Ojczyznę sprawowanej przez proboszcza Parafii MBNP w Hucie Mińskiej ks. Wojciecha Pancewicza i ks. kapelana Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Andrzeja Jackowicza, członkowie Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego wręczyli, między innymi naszej szkole Medal 100-lecia Bitwy Warszawskiej „Cud nad Wisłą”. Medal został przyznany nawniosek Prezesa Okręgu płk zw. Ignacego Wieczorka. Jesteśmy dumni z takiego wyróżnienia. Ten medal będzie przypominał uczniom naszej szkoły  o tym, że wolność i niepodległość kraju, w którym żyją nie od zawsze była nam dana, a zwycięstwo nad bolszewikami zostało okupione morzem krwi polskich żołnierzy. Cześć ich pamięci!

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020

     • Szanowni Państwo.

      W związku z sytuacja pandemiczną na terenie kraju, zaostrzonymi procedurami higieny na terenie szkoły w Hucie Mińskiej, 01.09.2020 nie odbędzie się uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Uczniowie spotkają się w klasach z wychowawcami wg. następującego porządku:

      Godzina 09:00

      klasa       sala   wychowawca

      1​                nr4​       Bogusława Nalazek

      3​                nr 5​     Elwira Solecka vel Szymańska

      5​                nr 3​     Magdalena Książek

      7a​             nr 2​     Hanna Biedruna-Kudź, Katarzyna Janiec

      8​                nr 23​  Anna Woźniak

       

      Godzina 10:30

      klasa         sala         wychowawca

      2​                nr 4​     Grażyna Zawistowska

      4​                nr 5​     Katarzyna Skrzyńska

      6​                nr 3​     Hanna Jackiewicz

      7b​             nr 2​     Ewa Olszewska

       

      Uczniów przybywających na spotkanie w dniu 01.09.2020 prosimy o przyniesienie butów na zmianę oraz maseczek ochronnych. Rodzice, osoby towarzyszące dzieciom wchodzą do szkoły wyposażone w środki ochrony osobistej – maseczki i rękawiczki ochronne. Po wejściu do szkoły proszę o zdezynfekowanie rąk. Z powodu rozbudowy, do dyspozycji przyjeżdżających samochodami pozostaje jedynie 10 utwardzonych miejsc parkingowych.

      Świetlica szkolna rozpocznie swoją pracę w dniu 02.09.2020 od godziny 7:30 do 16:30. Zapisy na świetlicę rozpoczną się  01.09.2020.

      Obiady dla uczniów klas Szkoły Podstawowej wydawane będą od 07.09.2020. Zapisy na jednodaniowe obiady w sekretariacie szkoły.

      Komunikat w sprawie dowozów uczniów z miejscowości Grabina zostanie ogłoszony natychmiast po podpisaniu umowy z przewoźnikiem i ustaleniu rozkładu jazdy.

       

      Piotr Matzanke

    • Spotkania z wychowawcami klas 1- 8 Szkoły Podstawowej
     • Spotkania z wychowawcami klas 1- 8 Szkoły Podstawowej

     • Szanowni Państwo.

      W związku z wyjątkowo trudnymi warunkami pracy w roku szkolnym 2020/21, wcześniej niż zwykle, zapraszam Państwa na spotkania dla rodziców z wychowawcami klas. Spotkania odbywać się będą na terenie szkoły w następującym porządku.

      27.08.2020

       

      klasa 1 - godz. 17:00 wychowawca Bogusława Nalazek

      klasa 2 - godz. 17:15 wychowawca Grażyna Zawistowska


      28.08.2020
       

      klasa 3 - godz. 18:00 wychowawca Elwira Solecka vel Szymańska

      klasa 4 - godz. 17:00 wychowawca Katarzyna  Skrzyńska

      klasa 5 - godz. 17:15 wychowawca Magdalena Książek

      klasa 6 - godz. 17:30 wychowawca Hanna Jackiewicz


      31.08.2020

       

      klasa 7A - godz. 17:00 wychowawca Hanna Biedruna Kudź

      klasa 7B - godz. 17:15 wychowawca Ewa Olszewska

      klasa 8 - godz. 17:30 wychowawca Anna Woźniak

      W trakcie spotkań wychowawcy przedstawią Państwu plany lekcji dla poszczególnych klas, organizację pracy uwzględniającą ograniczenia wynikające z trwającej rozbudowy szkoły i wytycznych GIS, MZ i MEN. Omówione też zostaną procedury higieny obowiązujące w szkole.

      Podczas spotkań prosimy o przestrzeganie dystansu społecznego lub stosowanie maseczek ochronnych lub innych środków ochrony osobistej przed zakażeniem wirusem SARS COV2.

      Piotr Matzanke

       

    • SPOTKANIA Z RODZICAMI
     • SPOTKANIA Z RODZICAMI

     • Szanowni Państwo,
      Zapraszamy na spotkania z wychowawcami w czwartek 27 sierpnia 2020 według poniższego harmonogramu.
      Przypominamy, iż zgodnie z wytycznymi rodzice/opiekunowie mają zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 m. oraz zachować wszelkie środki ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      Na terenie placówki może przebywać tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

       

      TRZYLATKI - 17:00 sala Skrzatów

      SZEŚCIOLATKI (ZERÓWKA) - 17:00 sala nr 7

      PIĘCIOLATKI - 17:15 sala nr 6

      CZTEROLATKI - 17:30 sala nr 8

    • DZIEŃ ADAPTACYJNY DLA TRZYLATKÓW
     • DZIEŃ ADAPTACYJNY DLA TRZYLATKÓW

     • Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci przyjęte do grupy trzylatków do uczestnictwa w dniu adaptacyjnym w poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 10:00.
      Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z aktualnymi Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej podczas spotkania adaptacyjnego może przebywać z dzieckiem jeden rodzic/opiekun z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).
    • Zajęcia z tenisa stołowego
     • Zajęcia z tenisa stołowego

     • Od 03.06.2020 w środy i poniedziałki o godzinie 17:30 na sali gimnastycznej jest możliwość gry rekreacyjnej w tenisa stołowego.

       

      Obowiązują następujące reguły organizacji zajęć

      1. W zajęciach uczestniczą tylko zdrowe osoby, które akceptują poniższe reguły. 
      2. W zajęciach uczestniczy maksymalnie 12 osób.
      3. Uczestnicy przychodzą na zajęcia miedzy 17:15 a 17:30.
      4. Uczestnicy zajęć myją i dezynfekują ręce po wejściu do obiektu, po korzystaniu z toalet, po wycieraniu nosa itp.
      5. Uczestnicy zajęć do wycierania potu używają osobistych ręczników, chusteczek, które po zajęciach zabierają do domu.
      6. Uczestnicy zajęć przynoszą swój sprzęt. 
      7. Sprzęt użyczony przez szkołę,  raz wypożyczony staje się własnością uczestnika zajęć.
      8. Po zajęciach uczestnicy zabierają do domu przyniesione butelki po wypitej wodzie, opakowania po batonikach itp.
      9. Uczestnicy zajęć wykonują polecenia osób odpowiedzialnych za porządek.

      PIotr Matzanke

       

       

       

     • UWAGA KANGUR 2020

     • W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach

      Międzynarodowy konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową

      (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

      Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym. Terminarz jest następujący:

      Kategorie

       Student

      Konkurs próbny - 22.05.2020, godz. 14:30

      Konkurs Kangur 2020 - 28.05.2020 (czwartek), godz. 16:30

      Junior

      Konkurs próbny - 22.05.2020, godz. 16:30

      Konkurs Kangur 2020 - 29.05.2020 (piątek), godz. 16:30

      Kadet (VII i VIII klasa)

      Konkurs próbny 25.05.2020, godz. 14:00

      Konkurs Kangur 2020 - 02.06.2020 (wtorek), godz. 16:30

      Beniamin (V i VI klasa)

      Konkurs próbny - 25.05.2020, godz. 17:00

      Konkurs Kangur 2020 - 03.06.2020 (środa), godz. 17:00

      Maluch (III i IV klasa)

      Konkurs próbny 26.05.2020, godz. 14:30

      Konkurs Kangur 2020 - 04.06.2020 (czwartek), godz. 17:00

      Żaczek (II klasa)

      Konkurs próbny - 26.05.2020, godz. 16:30

      Konkurs Kangur 2020 - 05.06.2020 (piątek), godz. 16:30

      Uczniowie, którzy potwierdzą swój udział otrzymają w oddzielnej wiadomości loginy i hasła do Platformy dzwonek.

      Instrukcja dla uczestnika konkursu  

      Z uwagi na zmienioną formułę, Konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony zdalnie  za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Oznacza to, że będziesz mógł rozwiązać zadania dostępne na Platformie z poziomu swojego komputera domowego, ewentualnie tabletu czy telefonu, o ile będzie on połączony z Internetem. Upewnij się, że masz dostęp do odpowiedniego urządzenia, podłączonego do stałego i stabilnego łącza internetowego. W przeciwnym razie poproś rodzica lub opiekuna o pomoc. Ze względu na inny charakter Konkursu w tym roku, czas na rozwiązanie zadań został wydłużony do 90 minut. Przed przystąpieniem do poniższych działań skontaktuj się z opiekunem konkursu w Twojej szkole, aby dowiedzieć się, do jakiej kategorii konkursu zostałeś(aś) przyporządkowany(a) oraz kiedy odbędzie się Twoja sesja konkursu próbnego i konkursu właściwego. Koordynator przekaże Tobie także nazwę użytkownika (login) i hasło, za pomocą których zalogujesz się na Platformie Dzwonek.pl.  

      I. Zalogowanie się i uzupełnienie danych w profilu ucznia Otwórz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Chrome, Edge) i przejdź do strony „www.dzwonek.pl”. Kliknij przycisk „Zaloguj się”. W polu „użytkownik” wpisz przekazaną Ci nazwę użytkownika. W polu „hasło” wpisz przekazane hasło. Jeśli chcesz zapamiętać wprowadzone dane na tym urządzeniu, zaznacz opcję „Zapamiętaj mnie”. Kliknij przycisk „Zaloguj się”. Jeśli jesteś pełnoletni, zaakceptuj regulamin. Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią z listy w polu “Wiek” wybierz pozycję “Nie jestem osobą pełnoletnią”, wpisz adres, imię i nazwisko rodzica, opiekuna lub nauczyciela, a następnie kliknij przycisk “Akceptuję”. Zaakceptuj regulamin Platformy Dzwonek.pl. Możesz uzupełnić część swoich danych, co ułatwi kontakt z Tobą oraz zwiększy funkcjonalność Twojego konta na Platformie. W tym celu kliknij swoją nazwę użytkownika u góry po prawej stronie, koło ikony lupy.  W polu „Adres e-mail” wpisz swój aktualny adres. Może to być także adres Twojego rodzica lub opiekuna.  W odpowiednich polach uzupełnij imię i nazwisko. Uzupełnienie innych danych nie jest wymagane. Kliknij przycisk „Zapisz zmiany”.   

      II. Przystąpienie do odpowiedniej sesji konkursu Na Platformie Dzwonek.pl zaloguj się na swoje konto. Kliknij zakładkę „Konkursy”. Wyświetlony został wykaz wszystkich kategorii konkursu. Tylko przy Twojej sesji po prawej stronie oprócz przycisku “Szczegóły” będzie widoczny przycisk “Rozpocznij”. Przycisk ten uaktywni się we właściwym czasie, ale widoczny będzie od chwili przypisania Cię do konkursu przez opiekuna szkolnego. Kliknij przycisk „Rozpocznij” przy odpowiedniej sesji konkursu. Po rozpoczęciu sesji konkurs uaktywni się automatycznie. Jeśli w trakcie trwania konkursu nastąpi awaria komputera, zawieszenie się przeglądarki lub przerwa w dostawie prądu czy Internetu, nie musisz wszystkiego rozpoczynać od nowa. Na innym urządzeniu lub w innej przeglądarce zaloguj się na swoje konto, kliknij zakładkę „Konkursy” i przy danej sesji kliknij przycisk „Kontynuuj”. Wykonane dotychczas działania powinny zostać zapisane. Nie loguj się ponownie na poprzednim urządzeniu lub zmień przeglądarkę, aby uniknąć nadpisania danych aktualnych danymi poprzednimi.  W razie napotkania innych problemów skontaktuj się z opiekunem konkursu w Twojej szkole.  

      III. Sprawdzenie uzyskanych wyników (po informacji od Organizatorów lub opiekuna szkolnego o ich dostępności)  Wyniki nie będą dostępne tuż po zakończeniu Konkursu. Po zakończeniu wszystkich sesji Organizatorzy przystąpią do analizy udzielonych odpowiedzi. Gdy wyniki będą już gotowe, zostaną Ci udostępnione, a informacja o tym zostanie przesłana do opiekunów szkolnych. Poczekaj na informację od opiekuna szkolnego o dostępności wyników na Platformie. Zaloguj się na swoje konto na Platformie Dzwonek.pl. Kliknij zakładkę „Konkursy”. Kliknij dostępny przycisk przy właściwej sesji konkursu. 

      REJESTRACJA ZAKOŃCZONA. KONKURS ZAKOŃCZONY.

      Nauczyciele matematyki Hanna Jędrasik - szkolny koordynator i Hanna Biedruna-Kudź

    • ZAJĘCIA DLA KLAS I-III OD 25.05.2020
     • ZAJĘCIA DLA KLAS I-III OD 25.05.2020

     • Szanowni Państwo,

       

      Po dokonaniu analizy warunków epidemicznych panujących na terenie powiatu mińskiego, oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej informuję, że od 25.05.2020r. w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie planujemy zorganizowanie zajęć opiekuńczo wychowawczych elementami dydaktyki dla uczniów klas 1 - 3.

       

      Zajęcia będą organizowane od 8:00 do 12:30. Maksymalna ilość osób w grupie - dziewięć. Ilość grup aktywnych od 25.05.2020 - jedna grupa. Maksymalna ilość grup możliwych do zorganizowania w określonym reżimie sanitarnym - dwie grupy.

       

      Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzamy ważne zaostrzenia dotyczące organizacji pracy w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie w określonym reżimie sanitarnym oraz rygorystyczne procedury higieny jak również dodatkowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo na terenie placówki. (Dokumenty do pobrania poniżej)

       

      Prosimy o przesyłanie mailem na adres: sekretariat@sphuta.edu.pl pisemnych zgłoszeń na zajęcia następującej treści:

       

      Zgłaszam mojego syna/córkę podać imię i nazwisko do zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki dla klas 1-3 w  Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej. Oświadczam, że zapoznałam/em się i zobowiązuje się do przestrzegania poniższych procedur obowiązujących w placówce.

      • Organizacja pracy na zajęciach opiekuńczo wychowawczych z elementami dydaktyki dla uczniów klas 1-3 w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie w określonym reżimie sanitarnym
      • Procedury Higieniczne  

      imię i nazwisko rodzica 

       

      PLIKI DO POBRANIA:

      Organizacja pracy w reżimie sanitarnym

      Procedury higieniczne